ბესიკი (გაბაშვილი ბესარიონ)

რუხის ბრძოლა

ბაკურაძე შალვა


ქმრების საკითხავი

ბარათაშვილი ნიკოლოზ - Baratashvili Nikoloz


ბედი ქართლისა

გოგუაძე მიხეილ

იკაროსი

გურამიშვილი დავით

დავითიანი

ერისთავი რაფიელ

ასპინძის ომი

აბაშიძე გრიგოლ

გრიგოლ აბაშიძე – Grigol Abashidze (1914 – 1994)

აბაშიძე ირაკლი

ირაკლი აბაშიძე – Irakli Abashidze (1909 – 1992)

ამაშუკელი ვასილ

ვასილ ამაშუკელი – Vasil Amashukeli (1886-1977)

ათონელი ეფთვიმე (ექვთიმე) / მთაწმიდელი - Atoneli eftvime - Mtacmindeli

ათონელი ეფთვიმე (ექვთიმე) / მთაწმიდელი - Atoneli eftvime - Mtacmindeli (დაახლ 955-1025 წ.)

XVIII ს-ის ქართველი პოეტი, რუსეთში ქართული ემიგრაციის წევრი, მებრძოლი და კულტურული მოღვაწეÂñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE