სტატუსები – statusebi

განშორება ასუსტებს პატარა გრძნობებს, მაგრამ აძლიერებს დიდს, ისევე როგორც ქარი აქრობს პატარა სანთელს, მაგრამ აბრიალებს დიდ კოცონს.

სტატუსები – statusebi

საით წამიხვალ რომ ოცნებებით ვერ დაგეწიო

სტატუსები – statusebi

რელიგია არის განუწყვეტელი საუბარი ღმერთთან, ხელოვნება კი საკუთარ თავთან საუბარია.

სტატუსები – statusebi

იმაზე ურცხვი სანახავი არაფერია, როცა მოხუცს თავისი ასაკის დასამტკიცებლად მხოლოდ წლების შემოთავაზება შეუძლია!

სტატუსები – statusebi

სწორი გზით მიმავალი კოჭლი გაუსწრებს გზასამცდარ მორბენალს

სტატუსები – statusebi

სწორი გზით მიმავალი კოჭლი გაუსწრებს გზასამცდარ მორბენალს

სტატუსები – statusebi

ვინც პატივმოყვარეობის სენითაა შეპყრობილი, ლაქლაქი უყვარს და სურს ყველამ მას უსმინოს მუდამ ცდილობს მუჯლუგუნით გზა გაიკაფოს, ხალხის თავში მოექცეს, რადგან იქ მუდამ მეტი ჰაერია


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE