ანდაზები - Andazebi


ავი შემნახავი ქურდზე უარესიაო.

ანდაზები - Andazebi


არა შეჯდა მწყერი ხესა, არა იყო გვარი მისი.

ანდაზები - Andazebi


ასმა სულმა ცხვარმა ერთ ხეს შეჰბღავლა და გაახმოო.

ანდაზები - Andazebi


ასი ურტყი დავითასა, მაინც იტყვის თავისასა.

ანდაზები - Andazebi


აქლემი ახლოს ძოვს და შორს იხედებაო.

ანდაზები - Andazebi

აქლემის ქურდი და ნემსის ქურდი ორივე ქურდიაო.

ანდაზები - Andazebi


აჩქარებითა სოფელი არავის მოუჭამია.

დემოკრიტე - Demokrite


უმჯობესია კიცხო საკუთარი შეცდომები ვიდრე სხვისი.”

ვუდრო ვილსონი - Vudro Vilsoni

მე უპატივისმცემლობით არ ვილაპარაკებ რესპუბლიკელთა პარტიაზე. მე ყოველთვის პატივისცემით ვლაპარაკობ წარსულზე

ჰენრი ფორდი - Henri Fordi


ჩემი საუკეთესო მეგობარი ისაა, ვინც ჩემში საუკეთესოს დაინახავს”


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE