ჩერჩილი უინსტონ

Uinston Cherchil brdznuli azrebi gamonatqvamebi

ჩვენ გამოვიჩენთ გულმოწყალებას, მაგრამ არ ვითხოვთ მას.

ჩერჩილი უინსტონ

Uinston Cherchil brdznuli azrebi gamonatqvamebi

ცხოვრების უდიდესი გაკვეთილია იცოდე, რომ ხანდახან გიჟიც კი მართალია.

ჩერჩილი უინსტონ

Uinston Cherchil brdznuli azrebi gamonatqvamebi
პესიმისტი ყოველ შესაძლებლობაში სიძნელეს ხედავს და ოპტიმისტი – შესაძლებლობას ყოველ სიძნელეში.

ჩერჩილი უინსტონ

Uinston Cherchil brdznuli azrebi gamonatqvamebi
ადამიანის ძალაუფლება ყველა სფეროში იზრდებოდა, გარდა საკუთარი თავისა.

ჩერჩილი უინსტონ

Uinston Cherchil brdznuli azrebi gamonatqvamebi
სტატისტიკა ჰგავს მთვრალს განათების ბოძთან, რომელსაც მისაყუდებლად იყენებს და არა გასანათებლად

სტატუსები - statusebi

შენ სამუდამოდ პასუხს აგებ მათზე, ვინც შეიჩვიე

სტატუსები - statusebi

როდესც რაღაცას გთხოვენ, ხვდები, რომ ეხლა უნდა მოიტყუო...

სტატუსები - statusebi

)Боже, дай мудрости, чтобы понять мужчину, дай любви, чтобы прощать его,терпенья - чтобы выдержать его характер.

სტატუსები - statusebi

დიდება ქურქია...! ქურქი გარედან გეხება და რამდენიც არ უნდა იწვალო, შენი სხეულის ნაწილად ვერ აქცევ...!

სტატუსები - statusebi

ნიჭიერი და უნიჭო ადამიანი ერთი და იმავე ადამიანის ორი ნაირსახეობაა !


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE