სტატუსები - statusebi

აწმყო ეკუთვნის ცოცხალთ, ნამყო-მეცნიერთა და მერმისი-დიდბუნებოვან კაცთა.

სტატუსები - statusebi

სრულ ბედნიერებას ორი მუდმივი მტერი ჰყავს: ტკივილი და მოწყენილობა.

სტატუსები - statusebi

ახალგაზრდობის თვალსაზრისით, ცხოვრება უსასრულოდ გრძელი მომავალია, სიბერის თვალსაზრისით კი - ძალიან მოკლე წარსული.

სტატუსები - statusebi

ჩვენ უარს ვამბობთ ჩვენი პიროვნების სამ-მეოთხედზე, რათა დავემსგავსოთ სხვებს.

სტატუსები - statusebi

ვერავითარი თვალთმაქცობით ვერ დამალავ სიყვარულს იქ,სადაც არის და ვერ გამოაჩენ, სადაც არ არის.

სტატუსები - statusebi

სიმამაცე ბედისწერის დარტყმებს არარაობად აქცევს.

სტატუსები - statusebi

პატიოსანი და უპატიოსნო ადამიანი შეიცნობა არა მარტო იმით,რას აკეთებს, არამედ იმითაც, რა სურს მას.

სტატუსები - statusebi

საკუთარ შეცოდებათა დავიწყება უსირცხვილობას ჰბადებს.

სტატუსები - statusebi

მეგობრების თანადგომა იმდენად არ გვჩირდება,რამდენადაც იმის რწმენა,რომ ისინი დაგვეხმარებიან.

სტატუსები - statusebi

.ცხოვრება ბიზნესია, რომელიც ვერ ფარავს დანახარჯებს.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE