სამკურნალო რეცეპტები - ჰი­პო­ტო­ნია

Hipotonia

(samkurnalo receptebi)

ჰი­პო­ტო­ნია - გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის ტო­ნუ­სის დაქ­ვე­ი­თე­ბის შე­დე­გად სის­ხლის წნე­ვის და­ცე­მა 105/65 მმ. ვრცხ. სვ.-ზე დაბ­ლა კა­ცებ­ში და 95/60 მმ. ვრცხ. სვ.-ზე დაბ­ლა ქა­ლებ­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - ხმის ჩახ­ლეჩ­ვა

Xmis Chaxlechva

(samkurnalo receptebi)

ხმის ჩახ­ლეჩ­ვა - ხმის ჟღე­რა­დო­ბის და­კარ­გვა.

სამკურნალო რეცეპტები - ჩასახვის საწინაღმდეგო საშუალებები

Chasaxvis Sacinaagmdego Sashualebebi

(samkurnalo receptebi)
ჩასახვის საწინაღმდეგო საშუალებები – ჭნა­ვის (ცირ­ცე­ლის) ნა­ყო­ფის ნედ­ლი წვე­ნი. მი­ი­ღეთ 50 მლ. 3-4-ჯერ დღე­ში.
_ ჭნა­ვის (ცირ­ცე­ლი) ნა­ყო­ფის ნა­ხარ­ში (15 გრ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1 ს.კ. 3-4-ჯერ დღე­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - შა­კი­კი

Shakiki

(samkurnalo receptebi)

შა­კი­კი - და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც ხა­სი­ათ­დე­ბა პე­რი­ო­დუ­ლად გა­მე­ო­რე­ბა­დი თა­ვის ტკი­ვი­ლე­ბით, რომ­ლის ლო­კა­ლი­ზე­ბა, ჩვე­უ­ლებ­რივ, თა­ვის ერთ ნა­წილ­ში ხდე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ქრო­ნი­კუ­ლი გას­ტრი­ტი

Qronikuli Gastriti

(samkurnalo receptebi)
ქრო­ნი­კუ­ლი გას­ტრი­ტი - ნა­ცა­რა მურ­ყა­ნის ნა­ყო­ფე­დე­ბის სპირ­ტზე ნა­ყე­ნი 1:5. მი­ი­ღეთ 25-30 წვე­თი 3-ჯერ დღე­ში.
_ ნა­ცა­რა მურ­ყა­ნის ნა­ყო­ფე­დე­ბის ნა­ყე­ნი (10გრ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 2-3-ჯერ დღე­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - ფილ­ტვე­ბის ან­თე­ბა

Filtvebis anteba

(samkurnalo receptebi)

ფილ­ტვე­ბის ან­თე­ბა - ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბა თა­ვის­თა­ვა­დი ან სხვა ავად­მყო­ფო­ბის (უმ­თავ­რე­სად ინ­ფექ­ცი­უ­რის) გარ­თუ­ლე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - უშვილობა

Ushviloba

(samkurnalo receptebi)
უშ­ვი­ლო­ბა - სა­ლა­ბის ბა­ლა­ხის ნა­ხარ­ში (1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 400 მლ. მდუ­ღა­რე, და­ა­ყე­ნეთ 1 სა­ა­თი, გა­წუ­რეთ), მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 3-ჯერ დღე­ში ჭა­მის წინ. მი­ი­ღეთ თვე­ში 7 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

ყუ­რად­ღე­ბა! სა­ლა­ბის მი­ღე­ბა აკ­რძა­ლუ­ლია თირ­კმე­ლე­ბის ან­თე­ბის და ძლი­ე­რი ხვე­ლის დროს!

სამკურნალო რეცეპტები - ფა­რინ­გი­ტი

Faringiti

(samkurnalo receptebi)

ფა­რინ­გი­ტი - ხა­ხის ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის მწვა­ვე ან ქრო­ნი­კუ­ლი ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ტონ­ზი­ლი­ტი

Tonziliti

(samkurnalo receptebi)

ტონ­ზი­ლი­ტი - ნუ­შუ­რე­ბის ქრო­ნი­კუ­ლი ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - სიყ­ვით­ლე

Siyvitle

(samkurnalo receptebi)

სიყ­ვით­ლე - ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მის ქსო­ვი­ლის ყვით­ლად შე­ფერ­ვა, სის­ხლში ყვი­თე­ლი პიგ­მენ­ტის _ ბი­ლი­რუ­ბი­ნის ჭარ­ბად დაგ­რო­ვე­ბის შე­დე­გად.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE