სამკურნალო რეცეპტები - ენტეროკოლიტი

ენტეროკოლიტი
enterokoliti mkurnalobis metodebiენ­ტე­რო­კო­ლი­ტი - წვრი­ლი და მსხვი­ლი ნაწ­ლა­ვის ან­თე­ბა

სამკურნალო რეცეპტები - დის­პეფ­სია

დის­პეფ­სია
dispefsia mkurnalois metodebi
დის­პეფ­სია - საჭ­მლის მო­ნე­ლე­ბის სხვა­დას­ხვა წარ­მო­შო­ბის დარ­ღვე­ვა.

სამკურნალო რეცეპტები - გას­ტრო­ენ­ტე­რი­ტი

გას­ტრო­ენ­ტე­რი­ტი
gastroenteritis mkurnaloba xalxuri medicinitგას­ტრო­ენ­ტე­რი­ტი - კუ­ჭის და წვრი­ლი ნაწ­ლა­ვის ან­თე­ბი­თი და­ა­ვა­დე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - გან­გრე­ნა

გან­გრე­ნა
gangrenaგან­გრე­ნა
- სხე­უ­ლის რო­მე­ლი­მე უბ­ნის ან ორ­გა­ნოს კვდო­მა (ნეკ­რო­ზი), და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ად­გი­ლის ახა­სი­ა­თებს ლურ­ჯი- მო­რუ­ხო ან შა­ვი შე­ფე­რი­ლო­ბა. ან­სხვა­ვე­ბენ მშრალ, სველ და გა­ზურ გან­გრე­ნას.

სამკურნალო რეცეპტები - ბრონ­ქუ­ლი ას­თმა

ბრონ­ქუ­ლი ას­თმა
bronquli astma xalxuri medicinit mkurnalobaბრონ­ქუ­ლი ას­თმა - ქო­ში­ნის და ხუთ­ვის პე­რი­ო­დუ­ლად გან­მე­ო­რე­ბა­დი შე­ტე­ვე­ბი, რო­მელ­ბიც გა­მოწ­ვე­უ­ლია წვრი­ლი ბრონ­ქე­ბის სპაზ­მით ან მა­თი ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის შე­შუ­პე­ბით.

სამკურნალო რეცეპტები - ბლე­ფა­რი­ტი

ბლე­ფა­რი­ტი
blefariti qututoebis antebis mkurnalobaბლე­ფა­რი­ტი - ქუ­თუ­თო­ე­ბის კი­დის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - აქი­ლია

აქი­ლია
aqilia xalxuri medicinaაქი­ლია - მა­რილ­მჟა­ვას და ფერ­მენტ პეფ­სი­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბა კუ­ჭის წვენ­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - ან­გი­ნა

ან­გი­ნა
angina mkurnaloba xalxuri medicinitან­გი­ნა - რბი­ლი სა­სის, ნა­ქის, მე­ზო­ფა­რინ­ქსი­სა და ძი­რი­თა­დად ნუ­შუ­რე­ბის არას­პე­ცი­ფი­კუ­რი ან­თე­ბა, მწვა­ვე ან ქრო­ნი­კუ­ლი.

სამკურნალო რეცეპტები - ალ­კო­ჰო­ლიზ­მი

ალ­კო­ჰო­ლიზ­მი
alkoholizmis mkurnaloba xalxuri medicinitალ­კო­ჰო­ლიზ­მი - და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც გა­მოწ­ვე­უ­ლია სპირ­ტი­ა­ნი სას­მე­ლე­ბის რე­გუ­ლა­რუ­ლი მი­ღე­ბით

სამკურნალო რეცეპტები - ადი­სო­ნის და­ა­ვა­დე­ბა

ადი­სო­ნის და­ა­ვა­დე­ბა
adonisis daavadebaადი­სო­ნის და­ა­ვა­დე­ბა - ბრინ­ჯა­ოს და­ა­ვა­დე­ბაა, რო­მე­ლიც გა­მოწ­ვე­უ­ლია თირ­კმელ­ზე­და ჯირ­კვლის ქერ­ქის და­ზი­ა­ნე­ბით (ხში­რად ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზით), ავად­მყო­ფის კა­ნი ბრინ­ჯა­ოს­ფერს იძენს (სა­ხელ­წო­დე­ბაც აქე­და­ნაა წარ­მო­შო­ბი­ლი).

შვი­ტას ბა­ლა­ხის ნა­ხარ­ში (20 გრ. ან 4 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 2-3-ჯერ დღე­ში ჭა­მი­დან 1 სა­ა­თის შემ­დეგ.

ყუ­რად­ღე­ბა! შვი­ტას პრე­პა­რა­ტე­ბის მი­ღე­ბა აკ­რძა­ლუ­ლია ნეფ­რი­ტის და ნეფ­რო­ზის დროს!


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE