რატომ უნდა ვჭამოთ ბროწეული ცხოვრების ყველა ეტაპზე?

ძველ ბერძნებს სჯეროდათ, რომ ბროწეულს შესწევს უნარი, გულში სიყვარულის ცეცხლი აანთოს. პლუტონმა - მიწისქვეშა სამყაროს ღმერთმა, სწორედ ბროწეულის დახმარებით შეძლო შეყვარებულის გულის მოგება. ბროწეულის თესლის გასინჯვის შემდეგ გოგონას პლუტონი აღარასდროს მიუტოვებია. ამიტომ, მიიჩნევენ ბროწეულს ოჯახური ერთგულების სიმბოლოდ.janmrtheloba-ratom-unda-vtcamoth-brotseuli-ckhovrebis-yvela-etapze-rchevebi-samkurnalo-mcenareebi-ჯანმრთელობა-სამკურნალო-მცენარეები-ბროწეული-რჩევები


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE