განსხვავება ჭკვიანსა და სულელს შორის (იგავი)

ერთხელ მოსწავლე მივიდა მასწავლებელთან და ჰკითხა:


იგავი-igavi