როგორ მართავს სინდისი ადამიანს

აღმოჩნდა, რომ სინდისი ჩვენი მნიშვნელოვანი შემადგენელია და თავისი არსით ადამიანის საქციელის მარეგულირებელი. სწორედ სინდისის გამო თოკავენ ადამიანები თავიანთ ზოგიერთ სურვილს, მიუხედავად იმისა, რომ მათი განხორციელება გულით სწადიათ.სინდისი-sindisi

სახიფათო სათამაშოები ქართველი ბავშვებისთვის

ქართველი ბავშვები ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებების შემცველი საგნებით თამაშობენ _ ეს დაადასტურა სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ 2016 წლის ოქტომბრიდან 2017 წლის იანვრამდე ჩატარებულმა კვლევის შედეგებმა, რომელთა მიხედვით საქართველოს მაღაზიებში შეძენილი 10 სათამაშოდან 9-ში მავნე ნივთიერება ეთილჰექსილფტალატი აღმოჩნდა, ეს ნივთიერება საზიანოა ჯანმრთელობისთვის და მისი გამოყენება აკრძალულია ევროკავშირის ქვეყნებში.სათამაშო-satamasho