აირჩიეთ ფერია და შეიტყვეთ თქვენი ხასიათის ფარული მხარეები!

ვნახოთ, რა იმალება თქვენი იმიჯის უკან...


airciet-feria-da-tqveni-xasiatis-faruli-mxareebis-sesaxeb-seityobt-აირჩიეთ-ფერია-ხასიათი-ტესტი-testi

დიახ, ქალისთვის სიგრძე მნიშვნელოვანია! ოღონდ არა იმის, რაც გაიფიქრეთ

კაცებს მუდმივად აწუხებთ ერთი საკითხი - როგორ მიიზიდონ ლამაზი ქალი. პასუხი ძალიან მარტივია: საჭიროა კარგი პრესი, შესანიშნავი მანერები და მაღალი ხელფასი. მაგრამ, სამწუხაროდ, ეს ყველაფერი ბევრი კაცისთვის ნამდვილად არ/ვერ არის ხელმისაწვდომი.qalistvis-sigrze-mnisvnelovania-orond-ara-imis-rac-gaifiqret-ქალი-სიგრძე