სირბილი ნებისმიერ ასაკში სასარგებლოა!

გავირბინოთ კილომეტრები შინ!
savarjisho sarbeni bilikis sasargeblo moqmedeba


"ვიდრე ჯანმრთელი ხარ, ირბინე, თორემ როდესაც ავად გახდები, მაშინ მოგიწევს სირბილი".

ჰორაციუსი

ველოთხილამური

ველოთხილამური
velotxilamuri gamasajansagebeli varjishebi


თხილამურებით სრიალი შესანიშნავი საშუალებაა მოხდენილი ფიგურისა და მტკიცე ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად.
რა უნდა იცოდეს მოთხილამურემ სამთო კურორტებზე სრიალისას და როგორ მოვემზადოთ ფიზიკურად თხილამურებით სასრიალოდ?


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE