სტატუსები - statusebi

ქალს უმეტესად მოთმინება გამოიყვანს მოთმინებიდან

სტატუსები - statusebi

სტატუსები - statusebi

სტატუსები - statusebi

როდესაც ქალზე ლაპარაკი გსურთ, კალამი ცისარტყელაში ამოავლეთ და პეპელას ფრთებზე დააბერტყეთ.

სტატუსები - statusebi


სტატუსები - statusebi
rodesac qalz laparaki gsurs, kalami cisartyelashi amoavlet da pepelas frtebze daabertyet

სტატუსები - statusebi

ელეგანტურობას დაბალი ხმა აქვს


სტატუსები - statusebi


eleganturi dabali xma aqvs

სტატუსები - statusebi

შენ თუ ისწავლე ჩემს თვალებში რამის წაკითხვა,მაშინ მიხვდები ჩემმა გულმა ჩუმად რა გითხრა...

სტატუსები - statusebi

გონება ძვირად ფასობს იქ, სადაც ძალა იაფიაgoniereba dzvirad fasobs iq sadac dzala iafia
სტატუსები - statusebi

სტატუსები - statusebi

იარე სწორ გზაზე და არა პირდაპირ, პირდაპირი გზა ყოველთვის არაა სწორი...

სტატუსები - statusebi

როცა თვალები ერთს ლაპარაკობს, ხოლო ენა – სხვას, გამოცდილი ადამიანი პირველს უფრო ენდობა...

სტატუსები - statusebi

„ბედნიერების ტაძრის მშენებლობაზე მეგობრობას კედლები აჰყავს, გუმბათს კი სიყვარული ქმნის“.

სტატუსები - statusebi

“ცხოვრება არის ტილო, რომელზე დახატვის შანსი ადამიანს მხოლოდ ერთხელ გაქვს, ამიტომ ნელა და აუჩქარებლად უნდა ხატო, თორემ რასაც დახატავ, ვეღარასოდეს ვეღარ წაშლი”.

სტატუსები - statusebi

„მიზეზი იმისა, თუ რატომ არის ადამიანებისთვის ასეთი ძნელი იყვნენ ბედნიერები არის ის, რომ ისინი ყოველთვის ხედავენ წარსულს უკეთესად ვიდრე ის სინამდვილეში იყო, აწმყოს უარესად ვიდრე არის და მომავალს იმაზე ნაკლებ ამოსაცნობად ვიდრე იქნება“.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE