სიმსუქნე და სექსი

simsuqne da seqsi seqsualuri cxovreba intimi
სიმსუქნე გავლენას ახდენს ადამიანის სექსუალურ ცხოვრებაზე, მეცნიერების მტკივებით სიმსუქნემ მრავალი პრობლემა შეიძლება შექმნას საწოლში.

გამოკვლევა ჩატარდა 12 000 ფრანგ ქალზე და კაცზე 18 – დან-69- წლებადე. ჭარბწონიან და მსუქან ქალებს 30 % -ით უფრო ნაკლებათ ჰყავდათ სექსუალური პარტნიორები. კაცების შემთხვევაში ძალიან მცირე სხვაობა იყო. მონაცემები გამოქვეყნებულ იქნა სამედიცინო ჟურნალ BMJ-ში. მონაცემები ემყარებოდა სხეულის მასის ინდექსთან მიმართებაში ადამიანების სექსუალური ცხოვრების ანალიზს.

სექსის ფაზები

seqsis fazebi erotika intimuri cxvoreba fiziologiuri motxovnilebebi
სექსუალური რეაქციის ციკლი არის ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ცვლილებების თანმიმდევრობა, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარეობს, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური სექსუალური სტიმულების საპასუხოდ. მასტერსმა და ჯონსონმა(სექსოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებლები) განავითარეს თეორია, რომლის მიხედვითაც სექსუალური რეაქცია ხასიათდებოდა ვაზოკონგესციით და მიოტონიით(ძლიერდებოდა სასქესო ორგანოებში სისხლის მიმოქცევა და მატულობდა კუნთების ტონუსი). დღეისთვის მიღებულია, რომ სექსუალური რეაქცია მოიცავს ოთხ ფაზას: 1)სურვილის ფაზა 2) აღგზნების ფაზა 3) ორგაზმის ფაზა 4) რეზოლუცია.

ტექნიკური ქალიშვილობა

უკანასკნელ პერიოდში პლატიკური ქირურგიის ერთ ერთ სფეროში – ჰიმენოპლასტიკა მაქვს მხედველობაში, ქირურგები დატვირთული რეჟიმით მუშაობენ. ქართველი ქალების ძალიან დიდი ნაწილი იკეთებს აპკის აღდგენას. პლატიკური ქირურგიის გამოცდილებით აშკარაა, რომ ჰიმენოპლასტიკა ადრეც კეთდებოდა და საკმაოდ დიდი სიხშირითაც, მაგრამ ეს დამალული, რადგან ხალხი იყო ბნელი და გაუგებარი.
teqnikuri qalishviloba yvelaferi intimur cxvorebaze

ქალიშვილობის დადგენა

ქალიშვილობის ტესტი არის პროცედურა, რომლის დროსაც მოწმდება ქალის საქალწულე აპკი დარღვეულია, თუ არა. საქალწულე აპკის მთლიანობის დადგენის ძირითადი მიზანია განისაზღვროს ქალს ჰქონია თუ არა სქესობრივი კავშირი წარსულში. ქალიშვილობის შემოწმების პრაქტიკის არსებობა და გამოყენება საკამათო საკითხია, მას მრავალი მოწინააღმდეგე ჰყავს მსოფლიო მაშტაბით, მეცნიერების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს პრაქტიკა ძალადობა და ადამიანის უფლებების დარღვევაა. ეს პროცედურა მრავალ ქვეყანაში უკანონოდ ითვლება.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE