სტატუსები - statusebi

„როცა საკუთარ თავში მოახერხებ სიყვარულის ჩაკვლას, შენ მართლა შეგიძლია გახდე დიდი ადამიანი, მაგრამ იცოდე ყოველთვის ინანებ, რომ სიყვარული განაგდე. თაობები მოგიგონებენ, ყველას ეყვარები, მაგრამ მარტოსული იქნები ცხოვრების ბოლომდე… ამიტომ როდესაც სიყვარული მოვა, კარგად დაფიქრდი… ეს საბედისწერო გრძნობაა…“

სტატუსები - statusebi

„სიამაყემ და ამპარტავნებამ ეშმაკი ციდან გადმოაგდო, თავმდაბლობასა და მორჩილებას კი ადამიანი მიწიდან ზეცაში აჰყავს“.

სტატუსები - statusebi

„სინანული კიბეა, რომელსაც ავყავართ იქ, საიდანაც ჩამოვცვივდით“.

სტატუსები - statusebi

“ღმერთი მწერალია, ჩვენ კი ერთდროულად გმირებიც და მკითხველებიც”.

სტატუსები - statusebi

“კაცი არასოდესაა იმაზე მაღალი, ვიდრე მაშინ, როცა მუხლს მოიხრის დასახმარებლად”.

სტატუსები - statusebi

“სასწაული ეწინააღმდეგება არა ბუნების კანონებს, არამედ იმას რაც ჩვენ ვიცით კანონების შესახებ”.


saswauli ewinaagmdegeba ara bunebis kanonebas, aramed imas rac chven vicit kanonis shesaxeb
სტატუსები - statusebi
სტატუსები - statusebi

“ზოგი საყვედურობს ღმერთს იმის გამო, რომ მან ვარდთან ერთად ეკალიც შექმნა, ხოლო ზოგი მისი მადლობელია იმიტომ, რომ მან ეკლებთან ერთად ვარდი შექმნა”.

სტატუსები - statusebi

“მხოლოდ გული ხედავს კარგად, თვალს არ ძალუძს დაინახოს ის, რაც მთავარია და არსებითი”.

სტატუსები - statusebi

“არის იოლი დაფნისაგან გვირგვინის დაწვნა, ძნელია, მისი ღირსი თავი მონახო კაცმა”.ar arsis dzneli dafnisgan gvirgvinis dawvna, dznelia misi girsi tavi monaxo kacma
სტატუსები - statusebi

სტატუსები - statusebi

“ჩვენ იშვიათად ვფიქრობთ იმაზე, რაც გვაქვს, მაგრამ ყოველთვის ვწუხვართ იმაზე, რაც არ გვაქვს.”


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE