სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მირჩევნია ომი შენთან ერთად ვიდრე მშვიდეობა შენ გარეშე!.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


შენ ჩემთვის არც მეორე ხარ და არც პირველი შენ ჩემთვის ერთადერთი ხარ!.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ჩემი მოსამართლე მხოლოდ ღმერთია ჩემი მრჩეველი მხოლოდ ჩემი გულია!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


შენ კითხულობ უყვარხარ თუ არა მას? არ უყვარხარ! რო უვარდე ამ კითხვას არ დასვამდი!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


გოგო სუსტია მაშინ როცა ვინმე უყვარს და ყველაზე ძლიერია მაშინ როცა ვინმეს უყვარს!..

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიყვარული ეს სიცოცხლეა და შენ სიცოცხლეს კი არავის მიცემ!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიყვარული მაცდურია ის აჯადობს სულს როდესაც შენ გინდოდა უბრალოდ გეთამაშა!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიცოცხლეში დგება წუთები, რომ სულაც არ გინდა ცხოვრება არამედ გინდა იტირო და ძლიერ გიყვარდეს!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


შენ ვარდი ხარ რომელიც ჩემ გულში ხარობს!

სტატუსები - statusebi

სტატუსები – statusebi


– ეს შეუძლებელია! – თქვა მიზეზმა.

– ეს უაზრობაა! – აღნიშნა გამოცდილებამ.

– ეს უსარგებლოა! – უარყოფდა სიამაყე.

– სცადე... – წასჩურჩულა ოცნებამ...


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE