სტატუსები - statusebi

„თუკი სიცრუე ასეთი ლამაზი ფერებით იღებება, რატომ არის რომ ჯერ ვერცერთ ეშმაკს ვერ შეუღწევია სამოთხეში მოტყუებით?“

სტატუსები - statusebi

“ფეხზე წამოდგომის მსურველს იშვიათად უჭერს ვინმე მხარს, იმას კი ვინც დასაცემად გამზადებულია, ხელს ბევრი ჰკრავს”.

სასაცილო სტატუსები / sasacilo statusebi

დედამ მითხრა, რომ როცა გავთხოვდები კარებზე დაკიდებს წარწერას "უკან არ ვიბრუნებთ"
ukan ar vibrunebt
სასაცილო სტატუსები / sasacilo statusebi

სტატუსები - statusebi

ბოლო სიტყვა მაინც ყოველთვის მამაკაცს ეთქმის და ეს სიტყვებია: "კარგი, ძვირფასო"bolo sityva mainc kacs etqmis da es sityvebia kargi dzvirfaso
სტატუსები - sasacilo statusebi

სტატუსები - statusebi

ნდობა იცით რა არის, როცა გეუბნებიან რომ ის გულაობს, შენ კი პასუხობ : 'იგულაოს, თბილად აცვია"...ndoba icit ra aris? roca geubnebian is g ulaobs da shen ki pasuxob: igulaos tbilad acvia...
სტატუსები - statusebi

სტატუსები - statusebi

არ ღირს სინდისის ოქროში გაცვლა, არც უსამართლოდ კანონის დაცვა, ყველა ოქროზე დიდი განძია ადამიანში სიმართლის განცდა.


სტატუსები - statusebi
ar girs sindisis oqroshi gacvla, usamartlo kanonis dacva, yvela oqroze didi gandzia adamianshi simartlis gancda.

სტატუსები - statusebi

ძველ ცოდვებს გრძელი ჩრდილები აქვთ.სტატუსები - statusebi
zvel codvebs grdzeli chrdili aqvs

სტატუსები - statusebi

აწმყო ეკუთვნის ცოცხალთ, ნამყო-მეცნიერთა და მერმისი-დიდბუნებოვან კაცთა.

სტატუსები - statusebi

სრულ ბედნიერებას ორი მუდმივი მტერი ჰყავს: ტკივილი და მოწყენილობა.

სტატუსები - statusebi

ახალგაზრდობის თვალსაზრისით, ცხოვრება უსასრულოდ გრძელი მომავალია, სიბერის თვალსაზრისით კი - ძალიან მოკლე წარსული.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE