ხვდებიან თუ არა მამაკაცები, როცა ვატყუებთ?

ორგაზმის იმიტაცია

რისთვის არის ეს საჭირო? ამჩნევენ თუ არა კაცები, რომ მათ ატყუებენ? ვნებს თუ არა "სიმულანტს" ყალბი ორგაზმი?

არ თქვათ, რომ თქვენ ეს არ გქონიათ... სექსოლოგების სტატისტიკით: ყველა ორგაზმის 10 % ნამდვილი არ არის ან იმიტირებულია. მაგრამ ეს სტატისტიკა ბევრად შთამბეჭდავია.
qalebis orgazmis imitacia mamakacebis motyueba seqsshi

ფლირტის, სხეულის ენის ხელოვნება...

სხეულის ენა და ფლირტი

კომუნიკაციის მხოლოდ 7%-ია ვერბალური. 38% ხმა და ინტონაცია. მაგალითად არამტკიცე ხმით შეიძძლება ვივარაუდოთ რომ ეს ადამიანი მორცხვია, შეშინებულია ან შეიძლება მატყუარა. ხოლო მკაფიოდ/გამართულად საუბრი მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანი დარწმუნებულია თავის თავში.
flirti da sxeulis ena flirtis sxvadasxva xerxebi

ის, რაც ქალებს მამაკაცებზე უკეთ გამოგვდის...ამის მიუხედავად მაინც ჩვენთან აქვთ პრეტენზიები. გულდასმით წაიკითხეთ რა გამოგვდის ქალებს მამაკაცებზე უკეთ. რა იცით, რად დროს გამოგადგებათ.
yvelaferi rac mamakacebze uket gamogvdis qalebs

ქალური ქცევები...როდესაც ქალს სთხოვთ რომ სანთებელა მოგაწოდოთ, ის მოგაწვდით სანთებელას და არ შეამოწმებს თქვენს რეაქციას და ხტუნვის უნარს.


[გაგრძელება სრულიადში....]


qaluri qcevebi da manerebi kacis tvalit danaxuli qali ras fiqroben kacebi

ქალური ქცევები...


მთაზე ასვლას, ან მთიდან ჩამოსვლას, ქალები გვერდულად ცდილობენ. კაცები კი უბრალოდ უფრო განზე დგამენ ფეხებს.[გაგრძელება სრულიადში....]

qaluri qcevebi da manerebi kacis tvalit danaxuli qali ras fiqroben kacebi

ქალური ქცევები...

როდესაც ქალს ეძახიან, ის მხოლოდ თავს ატრიალებს. კაცი კი მთლიანი კორპუსით ტრიალდება, იმიტომ რომ უფრო მოუქნელი კისერი აქვს.[გაგრძელება სრულიადში....]
qaluri qcevebi da manerebi kacis tvalit danaxuli qali ras fiqroben kacebi

ქალური ქცევები...

ქალი არასოდეს იხდის მაისურს ზურგზე ხელის მოჭიდებით.


[გაგრძელება სრულიადში....]
qaluri qcevebi da manerebi kacis tvalit danaxuli qali ras fiqroben kacebi

GAME OVER!!...მამაკაცების დრო წავიდა!

მეცნიერები განმარტავენ: მამაკაცების მსოფლიო არენიდან წასვლის მიზეზი ის არის, რომ მათ (დიახ, თქვენ!) თანამედროვე საზოგადოებასთან ადაპტაცია უჭირთ. არ შეუძლიათ მორჩილება, სხვისი უპირატესობების აღიარება, კომპრომისზე წასვლა, ერთ ადგილზე ჯდომა და ერთ მოვლენაზე კონცენტრირება.

ამის გამო ქალები ხშირად პირველები მიდიან ფინიშთან მარშრუტზე - "უმაღლესი განათლება - მაღალანაზღაურებადი სამსახური - კარიერული წინსვლა".

მორჩა, მამაკაცებო! დროა, "ხმალი იძროთ" და როგორც კაცობრიობის ძლიერმა ნახევარმა, თუნდაც "კითხვის ნიშნის" დაბრუნება მოითხოვოთ!
mamakacebis dro wavida matriarqati damyarda mamakacebo xma amoiget

gamonatqavamebi qalebze / გამონათქვამები ქალებზე

gamonatqavamebi qalebze / გამონათქვამები ქალებზე

ლამაზი ქალი ერთდროულად ცაც არის და უფსკრულიც. რა სიამოვნებით აპყრობენ მზერას მის ციურ მშვენებას და რა იოლად იჩეხებიან ხოლმე უფსკრულში.

თაფლობის თვე

ახალდაქორწინებულთა არდადეგები ანუ თაფლობის თვე


თაფლობის თვის იდეა ჯერ კიდევ ბიბლიიდან იღებს სათავეს, მისი მიხედვით თუ კაცი ახალდაქორწინებული იყო, ის არ უნდა წასულიყო არანაირ სავალდებულო სამსახურში (არმია და სხვა მოვალეობები). პირველი პერიოდი (ქორწინების შემდეგ) მამაკაცისთვის წარმოადგენდა თავისუფლების პერიოდს, რომლითაც შეეძლო დამტკბარიყო თავის ცოლთან ერთად.

თაფლობის თვე პირობით სიტყვაა და არ განსაზღვრავს კონკრეტულად 31 დღეს. პირობითად წარმოადგენს მოკლე პერიოდს ქორწინების შემდეგ. თაფლობის თვე ტერმინი (honey moon) მომდინარეობს ინგლისურიდან დამკვიდრდა ნე-16 საუკუნიდან.

მე-19 საუკუნიდან კი ახალდაქორწინებულები მიემგზავრებიან სამოგზაუროდ თაფლობის თვის გასატარებლად, ეს ტრადიცია სათავეს იღებს დიდი ბრიტანეთიდან და დღეისთვის გავრცელებულია თითქმის მთელს მსოფლიოში.

თაფლობის თვის ეტიმოლოგია მე-16 საუკუნიდან მომდინარეობს და ასოცირებულია „დატკბობასთან“.
taflobis tve axladdaqorwinebulta tradicia


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE