მ ო ვ ე დ ი. . .

movedi chemi sulis narcisebi mogitane
მ ო ვ ე დ ი. . .

ჩემი სულის ნარცისები მოგიტანე...
მხარზე დაგაყრდნობ თავს და გავჩუმდები...
ჩუმად იყავი! ნარცისების ხმას მოუსმინე!
გ ა ო ც დ ე ბ ი. . .
არ იყო საჭირო...
არ უნდა მოვსულიყავი...
ქალი ვარ და ამაყი უნდა ვიყო!
ამ ერთ წუთს მაპატიე... ამ ერთ წუთს სიამაყეს ნუ მთხოვ...
ჩემი სულის ნარცისები მოგიტანე...
მე კი...
გავბრუნდები...
წავალ...
ნარცისების ხმას მოუსმინე......

ცხოვრება მინდა იმ ზღაპარს ჰგავდეს

ცხოვრება მინდა იმ ზღაპარს ჰგავდეს,
სადაც ღიმილი ბევრის მთქმელია.
და სიბოროტე არსად არა სჩანს
ირგვლივ სიკეთე მოფენილია.
მინდა ცხოვრება იმ ზღაპარს ჰგავდეს
სიყვარულზე რომ გულით მღერიან,
მინდა ცხოვრება იმ ზღაპარს ჰგავდეს
სადაც სულ ყველა ბედნიერია.
ცხოვრება მინდა იმ ზღაპარს ჰგავდეს
სადაც ცხოვრება მშვენიერია...


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE