სტატუსები - statusebi

ოქროს სინჯავენ ცეცხლით, ქალს – ოქროთი, კაცს – ქალით.

სტატუსები - statusebi

მოგონება – ეს არის ერთადერთი სამოთხე, რომლიდანაც ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ განდევნილნი.

სტატუსები - statusebi

ადამიანები, რომელთაც ყოველთვის არ სცალიათ, ჩვეულებრივ არაფერს არ აკეთებენ.

სტატუსები - statusebi

ყველაზე უკეთ იცნობ შენს თავს არა ყურებით, არამედ მოქმედებით.

სტატუსები - statusebi

გარეგნობაში არ არის არაფერი, რაც დაიმსახურებდა ნდობას.

სტატუსები - statusebi

გონივრული ადამიანი შეეწყობა სამყაროს, არაგონივრული ცდილობს შეაწყოს სამყარო საკუთარ თავთან

სტატუსები - statusebi

წინსვლის სურვილის მქონე ბედისწერას მიაქვს, ხოლო სურვილის არმქონეს – ათრევს.

სტატუსები - statusebi

თითქმის ყოველ ბრძნულ გამონათქვამს შეესაბამება საწინააღმდეგო აზრი და არანაკლებ ბრძნული

სტატუსები - statusebi

იქ, სადაც გონივრული მოსაზრებების უკმარისობაა, მათ ცვლის ყვირილი.

სტატუსები - statusebi

აღარ მინდა მე სიცოცხლე რაც ვიცოცხლე მეყოფა, სიცოცხლიდან სიკვდილამდე ერთი წამიც მეყოფა, აღარავის დაგიტოვებთ მე თქვენ გულში იარას, დრო ყველაფრის მკურნალია, მარტო ჩემის კი არა!


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE