ქართული ანდაზა

qartuli andaza
ავად ვიყავ - არა მნახე, მკვდარს რაღაზე ჩამომყვირი.