უკვდავების წყალი მინდა დავლიოუკვდავების წყალი მინდა დავლიო

(ukvdavebis wyali minda davlio)


უკვდავების წყალი მინდა, დავლიო...
რად არ მასმევთ??? იქნებ როგორ მწყურია...
ჩამომისხით, ეგებ სული მოვითქვა...
მომაწოდეთ, ერთი ლუკმა პურია...

უკვდავების ღვინოც მინდა, დავლიო...
ღვინო, წყალზე უფრო მეტად მწყურია...
მათქმევინეთ თავის შესანდობარი...
პატიოსნად განუტევო სულია...

ვერა ვპოვე, მე ჩემი მწყალობელი...
ვერც უცხო, და ვერცა შინაურია...
ახლა ისღა დამრჩენია, ვილოცო...
ნუ დამისხავთ!!! უკვე, აღარ მწყურია...

მხოლოდ, ორი ყლუპი წყალი ვითხოვე...
და არავინ არ დამიგდო ყურია...
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.