გავიქცეთ... წამო... მომეცი ხელიგავიქცეთ... წამო... მომეცი ხელი

(gaviqcet ... wamo ... momeci xeli)

გავიქცეთ... წამო... მომეცი ხელი,
აპრილს ჩავუსახლდეთ გულში,
ჩვენი სიყვარულის შემხედვარე,
ჩუმად გვაკვირდება ნუშიც...
ხელი არ გამიშვა, შემისისხლხორცე
და ერთად გავუმკლავდეთ ტკივილს,
სანამ ერთმანეთი ასე გვიხარია,
მხრებში გამართული ვივლი...
გვირილების ველზე წვიმად მოვვარდები,
რომ შენ გამელუმპო თქეშით,
მერე ჩაგიხუტებ, თმაში გაგებნევი,
ჩიტივით შეგიფარებ მხრებში...
სანამ ერთმანეთით დილა გვიხარია,
მაგრად მომიჭირე ხელი,
ვაითუ გამეშვა და ვაითუ დაგკარგო...
ალბათ უშენობა შემშლის.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.