დოროთი პარკერი - Doroti Parkeri

დოროთი პარკერი - Doroti Parkeri

სილვია პლათი - Silva Platia

სილვია პლათი - Silva Platia

ჯოან როულინგი - Djoan Roulingi

ჯოან როულინგი - Djoan Roulingi

ნატალი საროტი - Natali Saroti

ნატალი საროტი - Natali Saroti

სეი სიონაგონი - Sei Sionagoni

სეი სიონაგონი - Sei Sionagoni

გერტრუდ სტაინი - Gertrud Staini

გერტრუდ სტაინი - Gertrud Staini

ედიფ ადივარ ჰალიდე - Edif Adivar Halide

ედიფ ადივარ ჰალიდე - Edif Adivar Halide

ასტრიდ ლინდგრენი - Astrid Lindgren

ასტრიდ ლინდგრენი - Astrid Lindgren

დორის ლესინგი - Doris Lessing

დორის ლესინგი - Doris Lessing

ლესია უკრაინკა - Lusia Ukrainka

ლესია უკრაინკა - Lusia Ukrainka


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE