აგათა კრისტი - Agata Kristi

აგათა კრისტი - Agata Kristi

სელმა ლაგერლოფი - Selma Lagerlofi

სელმა ლაგერლოფი - Selma Lagerlofi

სიუზან ზონტაგი - Susan Sontag

სიუზან ზონტაგი - Susan Sontag

ეფრემ ასური - Efrem Asuri

ეფრემ ასური - Efrem Asuri

პლინიუს უფროსი - Plinius ufrosi

პლინიუს უფროსი - Plinius ufrosi

პლინიუს უმცროსი - Plinius Umcrosi

პლინიუს უმცროსი - Plinius Umcrosi

გაიუს სვეტონიუს ტრანკვილუსი - Gaius Svetonius Trankvilusi

გაიუს სვეტონიუს ტრანკვილუსი - Gaius Svetonius Trankvilusi

სესარ ვალიეხო - Sesar Valiekho

სესარ ვალიეხო - Sesar Valiekho

მარიო ვარგას ლიოსა - Mario Vegas Liosa

მარიო ვარგას ლიოსა - Mario Vegas Liosa

ოლიმპია დე გუჟი - Olimpia de Guje

ოლიმპია დე გუჟი - Olimpia de Guje


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE