ბზობაბზობა - უფლის დიდებით შებრძანება იერუსალიმში

ბზობა (ბაიობა) ანუ უფლის დიდებით შებრძანება იერუსალიმში მოძრავი დღესასწაულია და აღინიშნება დიდმარხვის მეექვსე კვირას, უფლის ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულამდე ერთი კვირით ადრე.

არსებობდა წინასწარმეტყველება ზაქარიასი, რომ მხსნელი დიდებით მოვიდოდა იერუსალიმში: ”ნუ გეშინინ, ასულო სიონისაო! აჰა ესერა მეუფე შენი მოვალს შენდა და ზე ზის იგი კიცვსა ვირისასა“! ეს წინასწარმეტყველება ახდა, როდესაც იესო იერუსალიმში შებრძანდა. ამისთვის წინასწარ მან გააგზავნო მოწაფეები და მოჰგვარეს ვირის ჩოჩორი, რომელზეც ჯერ ადამიანი არ ამხედრებულიყო.

ებრაელები პასექის დღესასწაულს ზეიმობდნენ. იმ დროს უამრავი ადამიანი იყო იერუსალიმში შეკრებილი. მათ იცოდნენ, რომ იესო უნდა მობრძანებულიყო და დიდი სიხარულით ეგებებოდნენ მას.

იოანე მახარებელი მოგვითხრობს: „ერი მრავალი რომელ-იგი მოსრულ იყვნეს დღესასწაულსა მას, რამეთუ ესმა, ვითარმედ იესუ მოვალს იერუსალჱმდ, მოიღეს რტოები დანაკისკუდთაგან და განვიდეს მიგებებად მისა, ღაღადებდეს და იტყოდეს: ოსანა! კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა, მეუფე ისრაჱლისაჲ!“

უბრალო ადამიანები დიდი სიყვარულითა და აღტაცებით ეგებებოდნენ იესოს. ზოგი სამოსს იხდიდა და მის სახედარს უგებდა ფეხქვეშ, ზოგი პალმის ტოტებს - ბაიას უფენდა, გალობდნენ „ოსანას“ - „ოსანა ძესა დავითისასა, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა! ოსანა, რომელი ხარ მაღალთა შინა!“ (მათე 21, 9)

ასეთი სიყვარულით და ასეთი გულწრფელი პატივით არავის არ შეხვედრიან არსად. „და ეწამებოდა მას ერი იგი, რომელი იყო მისთანა, რაჟამს ლაზარეს უწოდა საფლავით და აღადგინა იგი მკუდრეთით, ამისთჳსცა მიეგებვოდა მას ერი იგი, რამეთუ ესმინა, ვითარმედ ესე სასწაული ქმნა იესუ“. ამ დროს ადამიანები, ხსნას ეგებებოდნენ - ეგებებოდნენ მაცხოვარს.

აი რას წერს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე:

„ასეთი დიდებული შეხვედრა იერუსალიმში მანამდე არცერთი მეფისა და არცერთი კეისრისათვის არ მოუწყვიათ. ხალხი არა მხოლოდ მწვანე რტოებს, არამედ სამოსელსაც იხდიდა და იმ სახედარს უფენდა, რომელზეც უფალი იჯდა. ბზის ტოტები, რომელნიც თქვენ... გიჭირავთ ხელში, იმის მომასწავებელია, რომ თქვენც სიხარულით ხვდებით უფალს, რომელიც ჩვენთან მოდის და ჩვენთან დარჩება, უკეთუ ამას ჩვენ თვითონ მოვინდომებთ, რადგან სადაც რწმენა, ლოცვა, მიტევება და სიყვარულია, უფალიც იქაა“.

ვულოცავთ სრულიად საქართველოს ბზობის - უფლის იერუსალიმში დიდებით შებრძანების დღესასწაულს!
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.