სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

ბედნიერება ყველას თვალწინ აქვს, მთავარია დავინახოთ ის.

მეგობრობა

მეგობრობა (megobroba)

მეგობარი ის ადამიანია, რომელთანაც არ გეშინია იყო ის, რაც ხარ.


ნამდვილი მეგობარი

ნამდვილი მეგობარი

(namdvili megobari)


როცა თავს სულელად წარმოაჩენ, ნამდვილი მეგობრები ყოველთვის მიხვდებიან, რომ ეს შენი ჭეშმარიტი სახე არ არის.


მეგობარი

მეგობარი - megobari

მეგობარი არასოდეს გეტყვის: ,,ხომ გეუბნებოდი”,მაშინაც კი, თუ მართლა გეუბნებოდა.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

მე შენთან ერთად მთვარეზე ჯდომა და მზის ამოსვლა მინდა, მე მხოლოდ შენი თვალებით ნათქვამი სიტყვები მინდა ...

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

გავუძლებ ყველას სიშორეს, შენ კი სუნთქვისთვის მჭირდები.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

რა მაგარია როცა ტყუილს ისმენ და თან სიმართლე იცი.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

რატომ არა ვართ ყოველთვის ერთად??? განა ისეთი ხანგრძლივია

ჩვენი სიცოცხლე, რომ ერთმანეთი მივატოვოთ, თუნდაც დროებით?......

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

ნუღარ ბუზღუნებ უჩემობას სიცოცხლევ ჩემო, თორემ შენს ჯიბრზე შენზე მეტად მომენატრები!!!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

ყველაზე ახლოს ვიყავი შენთან. მეგონა, რომ შენც...თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს რა მეგონა.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE