მიყვარხარ ...


მწამს მოლოდინი, თუნდაც უსასრულო,
შენი მონატრება არ მსურს დავასრულო.
მიყვარხარ...

ჩაგკიდებ ხელებს ჩავივლით ...ჩაგკიდებ ხელებს ჩავივლით ქუჩებს, შეგახებ ნაზად გაყინულ ტუჩებს,
ჩურჩულით გეტყვი მიყვარხარ კარგო და არასდროს დამტოვო მარტო...

ხან გაელვებას გავხარ, ხან მზის ამოსვლას ცაზე

ხან გაელვებას გავხარ, ხან მზის ამოსვლას ცაზე, შენ რომ ამ ქვეყნად მყავხარ, როგორ ვიფიქრო სხვაზე?

სიტყვებს ვერ ვპოულობ შენთვის შესაფერს

რა ვქნა სიტყვებს ვერ ვპოულობ შენთვის შესაფერს , დავდუმდები და დუმილი გეტყვის ყველაფერს

ათას თვალებში ჩუმად მინატრია

რამდენჯერ შენი ლამაზი თვალები, ათას თვალებში ჩუმად მინატრია, რამდენჯერ შენი ლამაზი კოცნა ჩუმად ბევრჯერაც მომნატრებია


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE