ოთახის ყვავილების მოვლა - როგორ გავაძლებინოთ ოთახის ვარდს დიდხანსოთახში ჩვეულებრივ მოყავთ რემონტატული, ჰიბრიდული და პოლიანტული ვარდები. მათ შორის გარეგნული განსხვავება ძალზედ მცირეა. ვარდის ყველა ჯიშს აქვს ხუთი ფურცლისგან შემდგარი დიდი ფოთოლი, სხვადასხვა შეფერილობის და სასიამოვნო სურნელის-საკმაოდ ლამაზი ყვავილი.

თუ გავითვალისწინებთ ვარდის მოვლის ქვემოთ მოყვანილ რჩევებს, ვარდი დიდხანს გაძლებს და კარგად გამრავლდება.

ვარდებისთვის სასარგებლოა:

სამხრეთ – აღმოსავლეთით მდებარე ფანჯრები და აივნები;

სასუქით მდიდარი ნიადაგი;

წელიწადის ცხელ დროს სუფთა ჰაერზე ყოფნა;

ხშირი მორწყვა ვეგეტაციის პერიოდში;

სასუქის შეტანა ყვავილობის დროს კვირაში ერთხელ;

დიდ ქოთანში გადარვა აუცილებლობის შემთხვევაში.

ვარდებს ვნებთ:

ცივი წყლით მორწყვა;

სიცხეში ყოფნა;

მცენარეზე გამხმარი ყვავილების დატოვება;

ფესვების დაზიანება გადარგვისას;

მავნებლების და დაავადებების გაჩენა;

თბილი ზამთარი.

ოთახის ყვავილების მოვლა - როგორ გავაძლებინოთ ოთახის ვარდს დიდხანს


როგორც კი შეიძენთ ვარდის ბუჩქს და სახლში მოიტანთ არ იჩქაროთ მისი გადარგვა სხვა ქოთანში. დადგით აღმოსავლეთ ან სამხრეთ — აღმოსავლეთ ფანჯარასთან და მიეცით დრო შეეჩვიოს ახალ მიკროკლიმატს.

ვარდების მორწყვა საჭიროა იმის მიხედვით, როგორ სწრაფად შრება მისი ნიადაგი. მათ რწყავენ ჩვეულებრივ მინიმუმ ერთი დღის ნადგამი წყლით.

ვარდები ასევე კარგად რეაგირებენ ფოთლებზე წყლის მისხურებაზე. ამას აკეთებენ საღამოს, ანადუღარი, გაციებული წყლით, ან სპეციალური სასუქით (მაგალითად «კასკადი»), გახსნილი ანადუღარ, ცივ წყალში. მისხურება ყოველ დღე არაა რეკომენდირებული, ზაფხულშიც კი.

მთვარის ავსების პერიოდი კარგი დროა ვარდის გადასარგავად. ამ დროს უნდა ვიყოთ ფრთხილად, რომ არ დავაზიანოთ ვარდის ფესვები. არ უნდა მოვაცილოთ ფესვის გარშემო მიწა. ასევე შესაძლებელია ფესვებზე შევამჩნიოთ თეთრი ან ნაცრისფერი გრანულები, ისინი არ უნდა მოვაცილოთ ან ჩამოვბანოთ.

ვარდებს კარგი განვითარებისთვის ჭირდებათ სასუქით მდიდარი ნიადაგი. ნარევი უნდა შედგებოდეს ერთი მეოთხედი ტორფისგან, ერთი მეოთხედი ნეშომპალისგან და ერთი მეორედი ქვიშისგან. ამ ნარევში გადარგვისას უნდა დავამატოთ კომპლექსური სასუქის გრანულები. თუ მსგავსი ნიადაგის დამზადების საშუალება არ გაქვთ შეგიძლიათ ვარდი გადარგოთ მზა, შეძენილ გრუნტში.

ოთახის ყვავილების მოვლა - როგორ გავაძლებინოთ ოთახის ვარდს დიდხანს


ვარდის ახალი ქოთანი უნდა იყოს კონტეინერზე დიდი, რომლითაც შეიძინეთ, სულ მცირე 2-4 სმ-ით დიამეტრზე და 5-7 სმ-ით სიმაღლეში. საკმაოდ დიდი ქოთნის აღებაც არ ვარგა, მცენარის მიწისზედა ნაწილი უნდა იყოს ქოთანთან 1:1 თანაფარდობაში. თუ ქოთანი კერამიკულია და თანაც სულ ახალი (მასში არაფერი იყო ჯერ ჩარგული), ის უნდა ჩავდოთ თბილ წყალში 2 საათით. თუ ქოთანში უკვე იზრდებოდა რაიმე მცენარე, ის კარგად უნდა გავრეცხოთ მაგარი ჯაგრისით თბილ წყალში, ოღონდ ქიმიური დანამატების გარეშე.

მომზადებული ქოთნის ძირში ყრიან გრანულებიან ნიადაგს, ზემოდან აყრიან სასუქ გაურეველ ნიადაგს.

გადარგვის წინ მცენარე უნდა მოირწყას კარგად. მას უნდა მივცეთ წყლის შეწოვის საშუალება (20 წუთი). შემდეგ ფრთხილად უნდა ამოვატრიალოთ ქოთანი, ერთი ხელით დავიჭიროთ მცენარე და მეორეთი ფრთხილად შევარხიოთ ქოთანი. ფესვებზე მიმაგრებული მიწა ადვილად უნდა მოსცილდეს ქოთანს. მას განათავსებენ ახალ ქოთანში და ყველა მხრიდან მოაყრიან ახალ მიწას. გადარგვის შემდეგ მცენარის მორწყვა საჭირო არაა. შეგვიძლია წყალი მივასხუროთ ფოთლებზე და დავდგათ ჩრდილში ან სამხრეთ ფანჯარასთან.

გადარგვიდან ერთი თვის შემდეგ, თუ მიმდინარეობს აქტიური ვეგეტაცია, იწყებან ვარდის სასუქით მომარაგებას. ჩვეულებრივ სასუქი შეაქვთ ორ კვირაში ერთხელ, რწყავენ მინერალური სასუქის ხსნარით, ან ფოთლებზე ასხურებენ სპეციალური სასუქის სუსტი ხსნარით. არ შეიძლება ახალგადარგული ან დაავადებული მცენარისთვის სასუქის მიწოდება. ამ პროცედურას ატარებენ საღამოს, მორწყვის შემდეგ, მაგრამ ცივ, წვიმიან ამინდში ვარდის სასუქით მომარაგება რეკომენდირებული არაა.

თუ ვარდს სინათლე მიეწოდება ერთი მხრიდან, ბუნებრივია ის გადაიხრება ამ მხარეს, რომ არ მივიღოთ გადახრილი ბუჩქი, მცენარე მსგავს შემთხვევაში უნდა დროდადრო შევატრიალოთ.

შემოდგომით, როდესაც ტემპერატურა დაეცემა 15-12 გრადუსამდე, მცენარე აივნიდან გადააქვთ ოთახში და დგავენ სამხრეთ ფანჯარასთან. როდესაც მცენარე წყვეტს ყვავილობას, მას ამზადებენ ზამთრისთვის. იშვიათად რწყავენ და წყვეტენ სასუქის მიწოდებას. თუ შესაძლებელია დავდგათ მცენარე ცივ ოთახში. ზამთარში ის არ უნდა იყოს 15-17 გრადუსზე მეტ ტემპერატურაზე.

ცენტრალური გათბობის მქონე სახლებში შესაძლებელია შემდეგი ვარიანტები. ფანჯარა რომელთანაც დგას ვარდი დავტოვოთ ღია, ან შემოვსაზრვროთ ადგილიპ ოლიეთილენის პარკით. მცენარის სიახლოვეს არ უნდა იყოს ელექტრომოწყობილობები.

ოთახის ყვავილების მოვლა - როგორ გავაძლებინოთ ოთახის ვარდს დიდხანს


მცენარის ზამთრისთვის მომზადების მნიშვნელოვანი ეტაპია მისი გასხვლა. მას ატარებენ მთვარის შევსების ფაზაში. თუ არ გავსხლავთ შემოდგომით, გაზაფხულზე ვარდი აყვავდება გვიან და ექნება ძალიან ცოტა ყვავილები. თუმცა თუ შემოდგომით ვერ მოვახერხეთ, ამის გაკეთება შესაძლებელია გაზაფხულზეც.

მოჭრილი ტოტები შეგვიძლია ვარდის გასამრავლებლად გამოვიყენოთ. მასზე ტოვენებ 3-4 ფოთოლს და დგავენ ოთახის ტემპერატურის წყალში. ჩვეულებრივ მას გამოაქვს ფესვები ორი კვირის შემდეგ, თუმცა მისი გადარგვა უმჯობესია, როდესაც ფესვი კარგად განვითარდება. შემოდგომის ნერგები ყვავილობას იწყებან უკვე შემდეგ გაზაფხულზე.

ზამთარში ვარდი არ ყვავის, მას სცვივა ფოთლები და გამოიყურება ძალიან მოწყენილად. ზამთარში მას რწყავენ იშვიათად. ცენტრალური გათბობის მქონე სახლებში მას უდგავენ წყლიან სინს.

გაზაფხულზე მას გამოაქვს ფოთლები. იწყებენ მის ხშირ მორწყვას. უნდა მივაწოდოთ სასუქი. მსხვილი ყვავილების მისაღებად სასურველია სასუქის ყოველკვირეული მიწოდება. კვირტის გამოტანის პერიოდში ყვავილი არ უნდა განიცდიდეს სინათლის ან ტენის ნაკლებობას.

წყარო: agrokavkaz.ge

http://agrokavkaz.ge/dargebi/mebageoba/othakhis-qhvavilebis-movla-rogor-gavadzlebinoth-othakhis-vards-didkhans.html
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.