წმინდა ბარბარეს დღესაოწმინდა ბარბარეს დღესაო,
ლოცვას გიგზავნი ბევრსაო,
იხარე იბედნიერე
არ შეუშინდე წლებსაო.
გფარაქავდეს წმინდა ბარბარე
აწ და მარავალსა წელსაო.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.