სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


გაიგიმე მაშინაც კი როდესაც გეტირება, რადგან შეიძლება ვიგაცას შენი გიმილი უკვარდეს

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


უქალოდ გაქრები უკვალოდ.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მე შენ მიყვარხარ არა იმიტომ რომ ვინ ხარ შენ, არამედ იმიტომ რო რა ვარ მე, როცა შენ გვერდით ვარ!.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მირჩევნია ომი შენთან ერთად ვიდრე მშვიდეობა შენ გარეშე!.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


შენ ჩემთვის არც მეორე ხარ და არც პირველი შენ ჩემთვის ერთადერთი ხარ!.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ჩემი მოსამართლე მხოლოდ ღმერთია ჩემი მრჩეველი მხოლოდ ჩემი გულია!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


შენ კითხულობ უყვარხარ თუ არა მას? არ უყვარხარ! რო უვარდე ამ კითხვას არ დასვამდი!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


გოგო სუსტია მაშინ როცა ვინმე უყვარს და ყველაზე ძლიერია მაშინ როცა ვინმეს უყვარს!..

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიყვარული ეს სიცოცხლეა და შენ სიცოცხლეს კი არავის მიცემ!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიყვარული მაცდურია ის აჯადობს სულს როდესაც შენ გინდოდა უბრალოდ გეთამაშა!


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE