სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიცოცხლეში დგება წუთები, რომ სულაც არ გინდა ცხოვრება არამედ გინდა იტირო და ძლიერ გიყვარდეს!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


შენ ვარდი ხარ რომელიც ჩემ გულში ხარობს!

სტატუსები - statusebi

სტატუსები – statusebi


– ეს შეუძლებელია! – თქვა მიზეზმა.

– ეს უაზრობაა! – აღნიშნა გამოცდილებამ.

– ეს უსარგებლოა! – უარყოფდა სიამაყე.

– სცადე... – წასჩურჩულა ოცნებამ...


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE