სამკურნალო რეცეპტები - ატო­ნია

Atonia

(samkurnalo receptebi)
ატო­ნია
- ტო­ნუ­სის უკ­მა­რო­ბა

სამკურნალო რეცეპტები - ან­გი­ნა

Angina

(samkurnalo receptebi)
ან­გი­ნა - რბი­ლი სა­სის, ნა­ქის, მე­ზო­ფა­რინ­ქსი­სა და ძი­რი­თა­დად ნუ­შუ­რე­ბის არას­პე­ცი­ფი­კუ­რი ან­თე­ბა, მწვა­ვე ან ქრო­ნი­კუ­ლი.

სამკურნალო რეცეპტები - ალერ­გია

Alergia

(samkurnalo receptebi)

ალერ­გია
- ორ­გა­ნიზ­მის გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი მგრძნო­ბე­ლო­ბა ამა თუ იმ ნივ­თი­ე­რე­ბის, ე.წ. ალერ­გე­ნის, მი­მართ.

სამკურნალო რეცეპტები - ავიტამინოზი

Avitaminozi

(samkurnalo receptebi)
ავიტამინოზი - და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც ვი­თარ­დე­ბა ხან­გრძლი­ვი, არას­რულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბის შე­დე­გად _ კვე­ბის რა­ცი­ონ­ში შე­სა­ბა­მი­სი ვი­ტა­მი­ნე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბის დროს.

სამკურნალო რეცეპტები – აბსცესი

Abscesi

(samkurnalo receptebi)

აბსცესი - ჩირ­ქის შე­მო­ფარ­გლუ­ლი დაგ­რო­ვე­ბა ქსო­ვი­ლებ­ში ან ორ­გა­ნო­ებ­ში.

სასუნთქი სისტემა - პნევმოკოკური პნევმონია

Pnevmokokuri pnevmonia

(sasuntqi sistema)


პნევმოკოკური პნევმონია ბაქტერიული წარმოშობის პნევმონიების 80-90%-ში გვხვდება. მისი გამომწვევია Streptococus pneumonia, ანუ პნევმოკოკი, რომელიც ზედა სასუნთქი გზების მუდმივი ბინადარია და ხელსაყრელი პირობების შექმნისას, მაგალითად გაცივებისას ან ვირუსული ინფექციისას, აქტიურდება.
პნევმოკოკური პნევმონია მიმდინარეობს სამ სტადიად:
• საწყისი სტადია – დაავადების 1-3 დღეს ვითარდება სისხლძარღვთა ჰიპერემია (სისხლსავსეობა), გამიოყოფა ცილებით მდიდარი სეროზულ-ფიბრინოზული ექსუდატი (სითხე), რომელიც კარგი “საკვებია” მიკროორგანიზმებისთვის. ეს სტადია ხასიათდება ბაქტერიების სწრაფი გამრავლებით.

სასუნთქი სისტემა - სარკოიდოზი

Sarkoidozi

(sasuntqi sistema)სარკოიდოზი უცნობი მიზეზით გამოწვეული სისტემური დაავადებაა, რომელიც არის უჯრედულ-იმუნური პასუხი რომელიღაც შეძენილ ან თანდაყოლილ ანტიგენზე. მისთვის დამახასიათებელია ანთებადი გრანულომატოზური წარმონაქმნების განვითარება ქსოვილებში. პათოლოგიურმა პროცესმა შესაძლოა მოიცვას ნებისმიერი ორგანო ან სისტემა. ყველაზე ხშირად ზიანდება ფილტვები, კანი, თვალები და ლიმფური კვანძები.

სასუნთქი სისტემა - მწვავე ბრონქიტი

Mcvave bronqiti

(sasuntqi sistema)
მწვავე ბრონქიტი
ბრონქული ხის ლორწოვანი გარსის მწვავე ათებაა, რომელიც გრძელდება 2-3 კვირამდე, მის აუცილებელ სიმპტომს წარმოადგენს ხველა ნახველის გამოყოფით ან მის გარეშე.
მწვავე ბრონქიტი ოჯახის ექიმის მიერ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასმული დიაგნოზია. ის ხშირია ზამთრის პერიოდში, როდესაც ჭარბობს რესპირაციული ვირუსული ინფექციები. ბრონქიტი შედის ექიმთან ვიზიტის უხშირეს მიზეზთა ხუთეულში. ბრონქიტი თანაბრად გვხვდება ორივე სქესის პაციენტებში. ყველაზე ხშირად 5 წლამდე ასაკის ბავშვები ავადდებიან. ასევე მაღალია მისი სიხშირე 9-15 წლის ბავშვებში.

სასუნთქი სისტემა - სტრეპტოკოკური პნევმონია

Streptokokuri pnevmonia

(sasuntqi sistema)


სტრეპტოკოკური პნევმონია ვითარდება, როგორც წითელას, ყივანახველას, ჩუტყვავილას, გრიპის ან სხვა მწვავე რესპირაციული დაავადების გართულება. შედარებით იშვიათია A ჯგუფის β-ჰემოლიზური სტრეპტოკოკით გამოწვეული სტრეპტოკოკური პნევმონია, ასევე იშვიათია ის, როგორც გართულება, ტონზილიტის ან ქუნთრუშას დროს.
ინფექცია ვრცელდება ბრონქოგენული გზით ანუ ბრონქების მეშვეობით, რის შედეგადაც, დასაწყისში ჩნდება წვრილი ანთებადი უბნები ერთი სეგმენტის ფარგლებში, შემდეგ კი ყალიბდება შეერთებული კერები. ძირითადად ზიანდება ფილტვების ქვედა წილები.

სასუნთქი სისტემა - ქრონიკული ბრონქიტი

Qronikuli bronqiti

(sasuntqi sistema)


ქრონიკული ბრონქიტი წარმოადგენს ბრონქული ხის ლორწოვანი გარსისა და ბრონქის კედლის უფრო ღრმა შრეების დიფუზურ ათებას, რომელსაც ახასიათებს ხანგრძლივი მიმდინარეობა პერიოდული გამწვავებებით.
ქრონიკული ბრონქიტი იყოფა შემდეგ ფორმებად:
1. მარტივი გაურთულებელი კატარული ქრონიკული ბრონქიტი – რომელიც მიმდინარეობს ლორწოვანი ნახველის გამოყოფით ან მის გარეშე, არ ახასიათებს სუნთქვის გამოხატული დარღვევები;


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE