სამკურნალო რეცეპტები - უშვილობა

Ushviloba

(samkurnalo receptebi)
უშ­ვი­ლო­ბა - სა­ლა­ბის ბა­ლა­ხის ნა­ხარ­ში (1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 400 მლ. მდუ­ღა­რე, და­ა­ყე­ნეთ 1 სა­ა­თი, გა­წუ­რეთ), მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 3-ჯერ დღე­ში ჭა­მის წინ. მი­ი­ღეთ თვე­ში 7 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

ყუ­რად­ღე­ბა! სა­ლა­ბის მი­ღე­ბა აკ­რძა­ლუ­ლია თირ­კმე­ლე­ბის ან­თე­ბის და ძლი­ე­რი ხვე­ლის დროს!

სამკურნალო რეცეპტები - ფა­რინ­გი­ტი

Faringiti

(samkurnalo receptebi)

ფა­რინ­გი­ტი - ხა­ხის ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის მწვა­ვე ან ქრო­ნი­კუ­ლი ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ტონ­ზი­ლი­ტი

Tonziliti

(samkurnalo receptebi)

ტონ­ზი­ლი­ტი - ნუ­შუ­რე­ბის ქრო­ნი­კუ­ლი ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - სიყ­ვით­ლე

Siyvitle

(samkurnalo receptebi)

სიყ­ვით­ლე - ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მის ქსო­ვი­ლის ყვით­ლად შე­ფერ­ვა, სის­ხლში ყვი­თე­ლი პიგ­მენ­ტის _ ბი­ლი­რუ­ბი­ნის ჭარ­ბად დაგ­რო­ვე­ბის შე­დე­გად.

სამკურნალო რეცეპტები - პათოლოგიური კლიმაქსი

Patologiuri Klimaqsi

(samkurnalo receptebi)
პა­თო­ლო­გი­უ­რი კლი­მაქ­სი – აი­ღეთ თა­ნა­ბა­რი რა­ო­დე­ნო­ბით მარ­წყვა­ბა­ლა­ხას, ფარ­სმან­დუ­კის, ქრის­ტე­სის­ხლას ბა­ლა­ხი და გვი­რი­ლას ყვა­ვი­ლი. 1 ს.კ. ნა­რე­ვი და­ა­ყე­ნეთ 200 მლ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყლით გა­ცი­ვე­ბამ­დე და გა­წუ­რეთ. მი­ი­ღეთ 1 ჩ.ჭ. 2-ჯერ დღე­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - ნერ­ვუ­ლი და­ძა­ბუ­ლო­ბა

Nervuli dadzabuloba

(samkurnalo receptebi)

ნერ­ვუ­ლი და­ძა­ბუ­ლო­ბით და აკ­ვი­ა­ტე­ბუ­ლი აზ­რე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი უძი­ლო­ბა

სამკურნალო რეცეპტები - მეტეორიზმი

Meteorizmi

(samkurnalo receptebi)

მე­ტე­ო­რიზ­მი - მუც­ლის გა­ბერ­ვა საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბელ ტრაქ­ტში აი­რის დაგ­რო­ვე­ბის შე­დე­გად.

სამკურნალო რეცეპტები - მას­ტო­პა­თია

Mastopatia

(samkurnalo receptebi)

მას­ტო­პა­თია – სარ­ძე­ვე ჯირ­კვლის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - მა­დის ­მომ­გვრე­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი

Madis Momgvreli Sashualebebi

(samkurnalo receptebi)

მა­და - სა­სი­ა­მოვ­ნო შეგ­რძნე­ბა, რო­მე­ლიც საჭ­მე­ლის მი­ღე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბას­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, ასე­ვე ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი მე­ქა­ნიზ­მი, რო­მე­ლიც არე­გუ­ლი­რებს ორ­გა­ნიზ­მის მი­ერ საკ­ვე­ბი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის მი­ღე­ბას.

სამკურნალო რეცეპტები - ლა­რინ­გი­ტი

Laringiti

(samkurnalo receptebi)

ლა­რინ­გი­ტი - ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბა.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE