სამკურნალო რეცეპტები - ლა­რინ­გი­ტი

Laringiti

(samkurnalo receptebi)

ლა­რინ­გი­ტი - ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - კუჭ-ნაწლავის გაწმენდა

Kuch-Naclavis Gacmenda

(samkurnalo receptebi)
კუჭ-ნაწლავის გაწმენდა - აა­დუ­ღეთ 1 ლ. რძე, გა­ა­ცი­ვეთ 370ჩ ტემ­პე­რა­ტუ­რამ­დე და ჩა­ას­ხით 0,5 ლ-იან ქი­ლებ­ში. ყო­ველ ქი­ლა­ში და­ა­მა­ტეთ 1 ს.კ. არა­ჟა­ნი. 2 დღის შემ­დეგ მი­ი­ღებთ მა­წონს. გა­ა­კე­თეთ შა­ვი პუ­რის ორ­ცხო­ბი­ლე­ბი. 3-4 ორ­ცხო­ბი­ლას წა­უს­ვით ნი­ო­რი და და­ას­ხით მა­წო­ნი, და­ად­გით 1 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში. მი­ი­ღებთ ფა­ფი­სებრ მა­სას. ეს მა­სა მი­ი­ღეთ ძი­ლის წინ. ამ სა­შუ­ა­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის ხან­გრძლი­ვო­ბა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად გა­ნი­საზ­ღვრე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - კლიმაქსი

Klimaqsi

(samkurnalo receptebi)
კლი­მაქ­სი - გარ­და­მა­ვა­ლი პე­რი­ო­დი სქე­სობ­რი­ვი სიმ­წი­ფი­დან ხან­დაზ­მულ ასაკ­ზე.
კო­წა­ხუ­რის ფოთ­ლის 40%-იან სპირ­ტზე ნა­ყე­ნი თა­ნა­ფარ­დო­ბით 1:5. მი­ი­ღეთ 30-40 წვე­თი 2-3-ჯერ დღე­ში 2-3 კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - კა­ტა­რი

Katari

(samkurnalo receptebi)
კა­ტა­რი - ვი­რის­ტერ­ფას ფოთ­ლის ნა­ყე­ნი (5 გრ. ან 1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ თბი­ლი, 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 2-3-ჯერ დღე­ში ჭა­მამ­დე 1 სა­ა­თით ად­რე. ნა­ყე­ნი სა­ღა­მოს მო­ამ­ზა­დეთ.

სამკურნალო რეცეპტები - თმის პრობლემები

Tmis Problemebi

(samkurnalo receptebi)
თმე­ბი
ძლი­ე­რი თმის­ცვე­ნა 100 გრ. ჭინ­ჭა­რი ადუ­ღეთ 20 წთ. 500 მლ. გა­მოხ­დილ წყალ­ში. მი­ღე­ბულ ნა­ხარშს და­უ­მა­ტეთ 25 გრ. გვი­რი­ლას ყვა­ვი­ლი, და­ა­ყე­ნეთ 8 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­წუ­რეთ. და­ა­მა­ტეთ 200 მლ. ღვი­ნის ძმა­რი, შე­ი­ზი­ლეთ თა­ვის თმი­ან ნა­წილ­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - თეთრად შლა

Tetrad Shla

(samkurnalo receptebi)

თეთ­რად შლა - ქა­ლის სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბი­დან გა­მო­ნა­ყო­ფის ხა­რის­ხობ­რი­ვი და რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი ცვლი­ლე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ვულვოვაგინიტი

Vulvovaginiti

(samkurnalo receptebi)

ვულ­ვო­ვა­გი­ნი­ტი - ქა­ლის გა­რე­თა სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის ან­თე­ბა სა­შოს ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბას­თან ერ­თად.

სამკურნალო რეცეპტები - ვაგინიტი

Vaginiti

(samkurnalo receptebi)

ვა­გი­ნი­ტი - კოლ­პი­ტი - სა­შოს ლორ­წვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - დიფ­თე­რია

Difteria

(samkurnalo receptebi)

დიფ­თე­რია - მწვა­ვე გა­დამ­დე­ბი და­ა­ვა­დე­ბა ძი­რი­თა­დად ბავ­შვებ­ში, რო­მე­ლიც მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­ერ­თო მო­წამ­ვლის (ინ­ტოქ­სი­კა­ცი­ის) ფონ­ზე, აზი­ა­ნებს ცხვი­რის, ტრა­ქე­ის ლორ­წო­ვან გარსს.

სამკურნალო რეცეპტები - გრი­პი

Gripi

(samkurnalo receptebi)

გრი­პი - მწა­ვა­ვე გა­დამ­დე­ბი, სწრა­ფად გავ­რცე­ლე­ბა­დი და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მელ­საც ახა­სი­ა­თებს კლი­ნი­კუ­რი გა­მოვ­ლი­ნე­ბე­ბის სხვა­დას­ხვა­ო­ბა, აზი­ა­ნებს სუნ­თქვის, ნერ­ვულ, ზოგ­ჯერ კი გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის ორ­გა­ნო­ებს.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE