პირველი ღამის პრობლემები (სქესობრივი ცხოვრება)

რა თქმა უნდა, სქესობრივი კავშირი სრულებით ნორმალური მოვლენაა და სრულდება მსუბუქად და ადვილად, როგორც ველური, ისე ცივილიზებული ადამიანის მიერ (შედეგებზე ყოველგვარი ფიქრის გარეშე). ეს უნდა იყოს ძალიან უბრალო პროცესი.
უმრავლესობის შეხედულებით პირველი სქესობრივი კავშირისას წარმოშობილ ტკივილსა და მშობიარობის ტანჯვას ქალი უნდა შეურიგდეს, როგორც ბედისწერას. თუმცა, რაც შეეხება მშობიარობის ტკივილს, აქ ბუნებამ ბავშვისაგან ავტომატური გათავისუფლებისათვის გარკვეული ზომები მიიღო და ამასთან ერთად ამ დროს ქალს მეანი ქალებიც ემსახურებიან.
ჩვენს მაღალცივილიზებულ საზოგადოებაში პოლიციის ოფიცრებიც კი დაუფლებული არიან განსაკუთრებულ ვითარებაში მშობიარობის შემსუბუქების ხერხებს. დღესდღეობით არც ერთი ცივილიზებული მეუღლე არ დართავს ნებას ცოლს კვალიფიციური ექიმის გარეშე იმშობიაროს.
პირველი სქესობრივი ცხოვრებისას შეიძლება ქალს იმდენად ძლიერი სისხლდენა დაემართოს, რომ ეს პროცესი სიკვდილით დამთავრდეს. თუმცა ასეთი შემთხვევა იშვიათია. მაგრამ რაკი ასეთი საშიშროება არსებობს, მამაკაცისათვის ამის ცოდნა აუცილებელია. მამაკაცი, რომელსაც აქვს ქალიშვილთან ურთიერთობის გამოცდილება, რა თქმა უნდა ეცდება ქალს ადვილად გადაატანინოს პირველ სქესობრივ ცხოვრებასთან დაკავშირებული სირთულეები.
pirveli gamis problemebi gqondat tu ara dzlieri sisxldena pirvel games

საქალწულე აპკი (სქესობრივი ცხოვრება)

განვიხილოთ ქალწულობაზე მოძველებული შეხედულება და მის შესახებ სხვადასხვა თვალსაზრისთა ურთიერთკავშირი. არსებული შეხედულებით გოგონა უნდა იყოს სპეტაკი და პატიოსანი ქორწინების პირველ ღამემდე. მამაკაცთა უმრავლესობისათვის ქალის უბიწობის საზომს წარმოადგენს თაფლობის პირველ ღამემდე საქალწულე აპკის შენარჩუნება. უნდა ითქვას, რომ მამაკაცისათვის ქალწულობის აპკის არარსებობის შეგრძნება ხშირად მცდარია. ბევრ შემთხვევაში მამაკაცის სასქესო ორგანოს ნაწილობრივ შეყვანას შეუძლია გაწელოს ქალწულობის აპკი, მაგრამ არ დააზიანოს.
saqalwule apki pirveli gamis problemebi seqsualuri cxovreba

თაფლობის თვის პირველი ღამე (სქესობრივი ცხოვრება)


მამაკაცსა და ქალს შეუძლიათ მიანიჭონ ერთმანეთს მეტი სექსუალური სიამოვნება, თუ ისინი დასვენებულნი არიან და თავს კარგად გრძნობენ. ეს განსაკუთრებით ეხებათ ქალებს. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქალისაგან სქესობრივი აქტის გაგრძელების ძალდატანებით მოთხოვნა. ზემონათქვამი წარმოადგენს სექსის სამყაროში შესვლის ერთგვარ წინაპირობას. ნამდვილად შეყვარებული ქმარი საქმის აბსოლუტური ცოდნით და თავისი განცდების კონტროლით ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ქორწინების პირველ ღამეს გაათავისუფლოს ქალი შინაგანი ნერვიული დაძაბულობისაგან და მხოლოდ საკუთარ თავზე არ იფიქრებს. თუკი შემდგომი სქესობრივი აქტის განმეორებისას სისხლდენა კიდევ გაგრძელდება, მამაკაცმა უნდა შეიკავოს თავი, სანამ იგი ბოლომდე არ შეწყდება. ჩვეულებრივი ინტუიციაც გვკარნახობს, რომ სისხლდენის დროს შესაძლებელია ძლიერი გაღიზიანების წარმოშობა. საეჭვოა, რომელიმე მამაკაცი ითმენდეს ღია ჭრილობას საკუთარ სხეულზე, ამიტომ იგი უნდა გაუფრთხილდეს საკუთარ მეუღლეს.
asos sheyvana taflobis tvis pirveli game


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE