სამკურნალო რეცეპტები - ალერ­გიაAlergia

(samkurnalo receptebi)
ალერ­გია - ორ­გა­ნიზ­მის გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი მგრძნო­ბე­ლო­ბა ამა თუ იმ ნივ­თი­ე­რე­ბის, ე.წ. ალერ­გე­ნის, მი­მართ.

_ ჭინ­ჭრის ნა­ყე­ნი (2 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 400 მლ. მდუ­ღა­რე, და­ა­ყე­ნეთ 2 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში) მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 4-ჯერ დღე­ში ჭა­მა­მის წინ.
_ 20 გრ. ორ­კბი­ლას და­ას­ხით 1 ჩ.ჭ. წყა­ლი, მი­იყ­ვა­ნეთ ადუ­ღე­ბამ­დე და გა­წუ­რეთ. მი­ი­ღეთ 1 ჩ.ჭ. 3-ჯერ დღე­ში.
_ 10 გრ. გულ­ყვი­თე­ლას ყვა­ვილს და­ას­ხით 1/2 ჩ.ჭ. მდუ­ღა­რე, თბი­ლად შე­ფუ­თეთ და მო­ა­თავ­სეთ თბილ ად­გი­ლას 1-2 სა­ა­თით. გა­წუ­რეთ. მი­ი­ღეთ 1 ს.კ. 2-3-ჯერ დღე­ში.
_ 1 ს.კ. გვი­რი­ლას ყვა­ვილს და­ას­ხით 1 ჩ.ჭ. მდუ­ღა­რე, და­ა­ყე­ნეთ 20-30 წთ-ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­წუ­რეთ. მი­ი­ღეთ 1 ს.კ. 3-ჯერ დღე­ში.
_ ნიგ­ვზის­ძი­რას ფეს­ვის ნა­ყე­ნი (2 ჩ.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 1 ჩ.ჭ. მდუ­ღა­რე, და­ა­ყე­ნეთ 1 სა­ა­თის გან­მევ­ლო­ბა­ში). მი­ი­ღეთ 1 ს.კ. 3-4-ჯერ დღე­ში ჭა­მა­მის წინ.
_ ალერ­გია, რო­გორც წე­სი, გა­მოწ­ვე­უ­ლია ორ­გა­ნიზ­მში ქლო­რი­დე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბით. ამი­ტომ ორ­გა­ნიზმს რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი მა­რი­ლი მი­ა­წო­დეთ.
_ 1 ს.კ. ქრის­ტე­სის­ხლას ბა­ლა­ხით და 2 ჩ.ჭ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყლით მო­ამ­ზა­დეთ ნა­ხარ­ში, და­ა­ყე­ნეთ 4 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­წუ­რეთ. მი­ი­ღეთ 1/4-1./2 ჩ.ჭ. დი­ლით და სა­ღა­მოს ჭა­მა­დე 15-20 წთ-ით ად­რე.
_ ასის­თა­ვა 5 ს.კ., კრა­ზა­ნა 4ს.კ., ბა­ბუ­აწ­ვე­რას ფეს­ვი 3 ს.კ., შვი­ტა 2 ს.კ., სი­მინ­დის დინ­გი 1 ს.კ., გვი­რი­ლა 1 ს.კ., ას­კი­ლის ნა­ყე­ნი 2 ს.კ.
ას­კი­ლი და ბა­ბუ­აწ­ვე­რას ფეს­ვი და­ა­ქუც­მა­ცეთ. ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად აუ­რი­ეთ. 2 ს.კ. ნა­რევ­ზე აი­ღეთ 2,5 წყა­ლი. ნედ­ლე­უ­ლი მო­მი­ნან­ქრე­ბულ ჭურ­ჭელ­ში მო­ა­თევ­სეთ, სა­ღა­მოს ცი­ვი წყა­ლი და­ას­ხით და მთე­ლი ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­ა­ყე­ნეთ. დი­ლით ცეც­ხლზე დად­გით და ადუ­ღე­ბამ­დე მი­იყ­ვა­ნეთ (არ აა­დუ­ღოთ), და­ათ­ბუ­ნეთ და და­ა­ყე­ნეთ 4 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­და­წუ­რეთ. მი­ი­ღეთ 1 ჩ.ჭ. დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში სამ მი­ღე­ბა­ზე, ჭა­მა­მის წინ.
შე­ი­ნა­ხეთ მა­ცი­ვარ­ში.
მკუ­რა­ლო­ბის პრო­ცეს­ში შე­იძ­ლე­ბა გაჩ­ნდეს გა­მაგ­რე­ბე­ბი ძლი­ე­რი ქა­ვი­ლით ცხვირ­ში, ნი­კაპ­ზე, ხე­ლებ­ზე. წა­ი­ვით სით­ხე `მე­ნო­ვა­ზი­ნი~. ერ­თი თვის შემ­დეგ უკე­თე­სო­ბას იგ­რძნობთ. მკურ­ნა­ლო­ბის კურ­სი 6 თვე. მკურ­ნა­ლო­ბის დროს სპირ­ტი­ა­ნი სას­მე­ლე­ბის მი­ღე­ბა აკ­რძა­ლუ­ლია.
ეს რე­ცეპ­ტი ბავ­შვე­ბის­თვი­საც მი­სა­ღე­ბია.
_ 1 ს.კ. ჭინ­ჭრის ყვა­ვი­ლი (ხმე­ლი ან ნედ­ლი) 1 ჩ.ჭ. ადუ­ღე­ბულ წყალ­ზე, და­ათ­ბუ­ნეთ, და­ა­ყე­ნეთ 30 წთ. გა­და­წუ­რეთ, მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. თბი­ლი ნა­ყე­ნი 4-5 -ჯერ დღე­ში ან 1 ჩ.ჭ. 3-ჯერ დღე­ში.
_ 2 ს.კ. ძახ­ვე­ლის ხმელ ქერქს და­ას­ხით 1 ჩ.ჭ. მდუ­ღა­რე, გა­ა­ცი­ვეთ.
მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 2-ჯერ დღე­ში ჭა­მის შემ­დეგ.
შე­იძ­ლე­ბა მომ­ზად­დეს ნა­ხარ­ში ძახ­ვე­ლის ყვა­ვი­ლის­გან: 1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი 1 ჩ.ჭ. მდუ­ღა­რე­ზე. მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 3-ჯერ დღე­ში ჭა­მის შემ­დეგ.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.