სამკურნალო რეცეპტები - ბრონ­ქი­ტიBronqiti

(samkurnalo receptebi)
ბრონ­ქი­ტი - ბრონ­ქე­ბის ან­თე­ბი­თი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი ძი­რი­თა­დად მი­სი ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის.

_ ბალ­ბას ფოთ­ლის ან ყვა­ვი­ლის ნა­ყე­ნი (1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 400 მლ. მდუ­ღა­რე, და­ა­ყე­ნეთ 1 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში). მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 3-ჯერ დღე­ში ჭა­მამ­დე, და­ატ­კბეთ თაფ­ლით.
_ ბალ­ბას ფოთ­ლის ნა­ყა­ნი (2 ჩ.ჭ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. ცი­ვი ადუ­ღე­ბუ­ლი წყა­ლი, და­ა­ყე­ნეთ 3-5 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში). მი­ი­ღეთ ყლუ­პე­ბად 1 ჩ.ჭ. დღე­ში.
_ მრა­ვალ­ძარ­ღვას ფოთ­ლის ნა­ხარ­ში (10 გრ. ან 2 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 3-4-ჯერ დღე­ში ჭა­მამ­დე 10-15 წთ-ით ად­რე.

ყუ­რად­ღე­ბა! მრა­ვალ­ძარ­ღვას ფოთ­ლის ნა­ხარ­შის მი­ღე­ბა აკ­რძა­ლუ­ლია ჰი­პე­რა­ცი­დუ­ლი გას­ტრი­ტის და კუ­ჭის წყლუ­ლო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბის (მა­ღა­ლი მჟა­ვი­ა­ნო­ბა) დროს!

_ ცაც­ხვის ყვა­ვი­ლის ნა­ყე­ნი (10 გრ. ან 3 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1-2 ჩ.ჭ. ცხე­ლი ნა­ყე­ნი 2-3-ჯერ დღე­ში ჭა­მის შემ­დეგ.
_ გულ­ყვი­თე­ლას ყვა­ვი­ლის სპირ­ტზე ნა­ყე­ნი (70%-იან სპირ­ტზე თა­ნა­ფარ­დო­ბით 1-10). მი­ი­ღეთ 15-20 წვე­თი ჭა­მის წინ 2-3 კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში.
_ გულ­ყვი­თე­ლას ყვა­ვი­ლის ნა­ყე­ნი (2 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი და­ა­ყე­ნეთ 2 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში 400 მლ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყლით, გა­წუ­რეთ და გა­ა­ცი­ვეთ). მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 4-ჯერ დღე­ში ჭა­მამ­დე.
_ ეფექ­ტუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბა. ხახ­ვის წვე­ნი თაფ­ლთან ერ­თად (მო­ამ­ზა­დეთ თა­ნა­ფარ­დო­ბით 1:1). მი­ი­ღეთ 1 ჩ.კ. 3-4-ჯერ დღე­ში.
_ გვერ­დე­ლას ფეს­ვის და ფე­სუ­რის სპირ­ტზე ნა­ყე­ნი (თა­ნა­ფარ­დო­ბით 1:10 70%-იან სპირ­ტზე, და­ა­ყე­ნეთ თავ­და­ხუ­რულ ჭურ­ჭელ­ში 7 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში).
მი­ი­ღეთ 15-20 წვე­თი 3-4-ჯერ დღე­ში.
_ გულ­ყვი­თე­ლას ფეს­ვის და ფე­სუ­რის ნა­ხარ­ში (1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი 2 ჩ.ჭ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 3-4-ჯერ დღე­ში (შე­იძ­ლე­ბა თაფ­ლით).
_ ფიჭ­ვის კვირ­ტე­ბის ნა­ხარ­ში (10 გრ. ან 1 ს.კ. 200 მლ მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 2-3-ჯერ დღე­ში ჭა­მის შემ­დეგ.

ჩირ­ქო­ვა­ნი ბრონ­ქი­ტი - შე­უ­რი­ეთ თა­ნა­ბა­რი რა­ო­დე­ნო­ბის ნაძ­ვის, ან ფიჭ­ვის კვირ­ტე­ბი, მრა­ვალ­ძარ­ღვას და ვი­რის­ტერ­ფას ფოთ­ლე­ბი. 4 ჩ.კ. ნა­რე­ვი და­ა­ყე­ნეთ 2 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში 1 ჩ.ჭ. ცივ ადუ­ღე­ბულ წყალ­ზე, შემ­დეგ ხარ­შეთ 5 წთ., მი­ი­ღეთ 1/3 ჩ.ჭ. 3-ჯერ დღე­ში.

ყუ­რად­ღე­ბა! მრა­ვალ­ძარ­ღვას ნა­ხარ­შის მი­ღე­ბა აკ­რძა­ლუ­ლია ჰი­პე­რა­ცი­დუ­ლი გას­ტრი­ტის და კუ­ჭის წყლუ­ლო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბის (მა­ღა­ლი მჟა­ვი­ა­ნო­ბა) დროს!

მწვა­ვე და ქრო­ნი­კუ­ლი ბრონ­ქი­ტი - აუ­რი­ეთ თავ­შა­ვას ბა­ლა­ხი, ვი­რის­ტერ­ფას ბა­ლა­ხი და ტუხ­ტის ფეს­ვი თა­ნა­ფარ­დო­ბით 1:2:3, 2 ჩ.კ. ნა­რე­ვი და­ა­ყე­ნეთ 15-20 წთ-ის გან­მავ­ლო­ბა­ში 1 ჩ.ჭ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყლით და გა­და­წუ­რეთ. მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. თბი­ლი ნა­ყე­ნი 3-4-ჯერ დღე­ში.

ყუ­რად­ღე­ბა! თავ­შა­ვაა ბა­ლა­ხის ნა­ყე­ნის მი­ღე­ბა აკ­რძა­ლუ­ლია ორ­სუ­ლო­ბის და კუ­ჭის მა­ღა­ლი სეკ­რე­ცი­ის დროს.!

ქრო­ნი­კუ­ლი ბრონ­ქი­ტი - ვი­რის­ტერ­ფას ფოთ­ლის ნა­ყე­ნი (5 გრ. ან 1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ თბი­ლი, 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 2-3-ჯერ დღე­ში, ჭა­მამ­დე 1 სა­ა­თით ად­რე.

_ ტუხ­ტის ფეს­ვის ნა­ხარ­ში (6 გრ. ან 2 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ ცხე­ლი, 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 3-4-ჯერ დღე­ში ჭა­მის შემ­დეგ.
_ ტუხ­ტის ფეს­ვის ცი­ვი ნა­ყე­ნი (6,5 გრ. ნედ­ლე­უ­ლი 100 მლ. ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რის წყა­ლი, და­ა­ყე­ნეთ 1 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში). მი­ი­ღეთ 1 ს.კ. ყო­ველ 2 სა­ათ­ში ერ­თხელ.
_ ტუხ­ტის ფეს­ვის ცხე­ლი ნა­ყე­ნი (1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რის წყა­ლი, და­ა­ყე­ნეთ 4 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ადუ­ღეთ 6-7 წთ. გა­ა­ცი­ვეთ). მი­ი­ღეთ თბი­ლი, 2 ს.კ. 2-4-ჯერ დღე­ში.
_ სამ­ფე­რა იის ბა­ლა­ხის ნა­ყე­ნი (2 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 400 მლ. ადუ­ღა­ბუ­ლი წყა­ლი, და­ა­ყე­ნეთ 2 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­წუ­რეთ). მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 4-ჯერ დღე­ში ჭა­მის წინ.
_ ნა­ხე­ვარ­ლიტ­რი­ან ბოთ­ლში მო­ა­თავ­სეთ ალო­ეს ოთ­ხი დი­დი ფო­თო­ლი და და­ა­ყე­ნეთ ოთ­ხი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში. მი­ი­ღეთ 1 დე­სერ­ტის კოვ­ზი 3-ჯერ დღე­ში.

ქრო­ნი­კუ­ლი ბრონ­ქი­ტი ჩირ­ქო­ვა­ნი ნახ­ვე­ლით - ოფის კვირ­ტე­ბის ნა­ყე­ნი (2 ჩ.კ. და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი ნედ­ლე­უ­ლი და­ყე­ნეთ 15 წთ-ის გან­მავ­ლო­ბა­ში 1-2 ჩ.ჭ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყლით და გა­ა­წუ­რეთ). მი­ი­ღეთ 3-4-ჯერ დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში.
_ ოფის კვირ­ტე­ბის სპირ­ტზე ნა­ყე­ნი (1-2 ჩ.კ. და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი ნედ­ლე­უ­ლი და­ა­ყე­ნეთ 100 მლ. არაყ­ზე 7 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში). მი­ი­ღეთ 20 წვე­თი 3-ჯერ დღე­ში.

ქრო­ნი­კუ­ლი ბრონ­ქი­ტი მწე­ვე­ლებ­ში - ცხე­ნის­წაბ­ლის ყლორ­ტე­ბის ქერ­ქის ნა­ყე­ნი (1 ჩ.კ. და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი ნედ­ლე­უ­ლი, 2 ჩ.ჭ. ცი­ვი ადუ­ღე­ბუ­ლი წყა­ლი, და­ა­ყე­ნეთ 8 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­წუ­რეთ). მი­ი­ღეთ 30 მლ. 4-ჯერ დღე­ში.

ქრო­ნი­კუ­ლი მშრა­ლი ბრონ­ქი­ტი
- აუ­რი­ეთ მაყ­ვლის ფო­თო­ლი და გულ­ყვი­თე­ლას ყვა­ვი­ლი თა­ნა­ფარ­დო­ბით 2:1. აი­ღეთ 4 ჩ.კ. ნა­რე­ვი და­ა­ყე­ნეთ 10 წთ. 1 ჩ.კ. მდუ­ღა­რე წყლით. მი­ი­ღეთ 1/4 ჩ.კ. 4-ჯერ დღე­ში ჭა­მის შემ­დეგ.

ხან­გრძლი­ვი ბრონ­ქი­ტი - აუ­რი­ეთ ალო­ეს ფოთ­ლე­ბი, ღო­რის ქო­ნი და თაფ­ლი თა­ნა­ფარ­დო­ბით 1:2:2 და­ა­მა­ტეთ ნი­გო­ზი ან ვა­ნი­ლი გე­მოვ­ნე­ბით, მო­ა­თავ­სეთ ღუ­მელ­ში მა­ღალ ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე 5 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში. მი­ი­ღეთ 1 ჩ.კ. რძით 3-ჯერ დღე­ში.

ბრონ­ქი­ტი ბავ­შვებ­ში - შეწ­ვით ქონ­ზე 2 კვერ­ცხი და მო­ა­ყა­რეთ მა­რი­ლი. რო­დე­საც გა­ცივ­დე­ბა, ერ­ბოკ­ვერ­ცხი ბავ­შვის მკერ­დზე მო­ა­თავ­სეთ ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში.
_ 500 გრ. და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი ხახ­ვი, 400 გრ. შა­ქა­რი, 50 გრ. თაფ­ლი აუ­რი­ეთ 1 ლ. წყა­ლი. მი­იყ­ვა­ნეთ ადუ­ღე­ბამ­დე და ხარ­შეთ ნელ ცეც­ხლზე 3 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში. გა­ა­ცი­ვეთ, გა­წუ­რეთ და მო­ა­თავ­სეთ ბოთ­ლში.
მი­ი­ღეთ 1 ს.კ. 4-6-ჯერ დღე­ში. მკურ­ნა­ლო­ბის კურ­სი 30-40 დღე. კურ­სი ერ­თი თვის შემ­დეგ გა­ი­მე­ო­რეთ.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.