სამკურნალო რეცეპტები - ფილ­ტვე­ბის ან­თე­ბაFiltvebis anteba

(samkurnalo receptebi)
ფილ­ტვე­ბის ან­თე­ბა - ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბა თა­ვის­თა­ვა­დი ან სხვა ავად­მყო­ფო­ბის (უმ­თავ­რე­სად ინ­ფექ­ცი­უ­რის) გარ­თუ­ლე­ბა.

_ 10 გრ. ფუ­რი­სუ­ლას ყვა­ვი­ლი და­ა­ყე­ნეთ 15 წთ. 1 ჩ.ჭ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყლით და გა­და­წუ­რეთ. მი­ი­ღეთ დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში თა­ნა­ბა­რი პორ­ცი­ე­ბით.
_ გვერ­დე­ლას ფეს­ვის და ფე­სუ­რის სპირ­ტზე ნა­ყე­ნი (თა­ნა­ფარ­დო­ბით 1:10 70%-იან სპირ­ტზე, და­ა­ყე­ნეთ თავ­და­ხუ­რულ ჭურ­ჭელ­ში 7 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში).
მი­ი­ღეთ 15-20 წვე­თი 3-4-ჯერ დღე­ში.
_ გვერ­დე­ლას ფეს­ვის და ფე­სუ­რის ნა­ხარ­ში (1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 2 ჩ.ჭ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 3-4-ჯერ დღე­ში (თაფ­ლთან ერ­თად).

ფილ­ტვე­ბის ქრო­ნი­კუ­ლი ან­თე­ბა - ფიჭ­ვის კვირ­ტე­ბის ნა­ხარ­ში (10 გრ. ან 1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 2-3-ჯერ დღე­ში ჭა­მის შემ­დეგ.
_ ნაძ­ვის კვირ­ტე­ბის ნა­ხარ­ში (10 გრ. ან 1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 2-3-ჯერ დღე­ში ჭა­მის შემ­დეგ, და­ატ­კბეთ შაქ­რით ან თაფ­ლით.

ბრონ­ქოპ­ნევ­მო­ნია - ფილ­ტვე­ბის ან­თე­ბის ერთ-ერ­თი სა­ხე, რო­დე­საც ზი­ან­დე­ბა უწ­ვრი­ლე­სი ბრონ­ქე­ბი და ან­თე­ბი­თი პრო­ცე­სი ფილ­ტვის ქსო­ვილ­ზე ვრცელ­დე­ბა.

_ სამ­კურ­ნა­ლო ტუხ­ტის ფეს­ვის ნა­ხარ­ში (6 გრ. ან 2 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყა­ლი). მი­ი­ღეთ ცხე­ლი, 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 3-4-ჯერ დღე­ში ჭა­მის შემ­დეგ.
_ სამ­კურ­ნა­ლო ტუხ­ტის ფეს­ვის ცი­ვი ნა­ყე­ნი (6,5 გრ. ფეს­ვე­ბი, 100 მლ. ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რის წყა­ლი, და­ა­ყე­ნეთ 1 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში). მი­ი­ღეთ 1 ს.კ. ყო­ველ 2 სა­ათ­ში ერ­თხელ.
_ სამ­კურ­ნა­ლო ტუხ­ტის ფეს­ვის ნა­ყე­ნი (1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რის წყა­ლი, და­ა­ყე­ნეთ 4 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მი­იყ­ვა­ნეთ ადუ­ღე­ბამ­დე და ადუ­ღეთ 6-7 წთ., გა­ა­ცი­ვეთ). მი­ი­ღეთ თბი­ლი, 2 ს.კ., 3-4-ჯერ დღე­ში.
_ 1 ს.კ. ვი­რის­ტერ­ფას ფოთ­ლის ნა­ყე­ნი 200 მლ. ადუ­ღე­ბულ წყალ­ზე. მი­ი­ღეთ თბი­ლი, 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 2-3-ჯერ დღე­ში ჭა­მამ­დე 1 სა­ა­თით ად­რე.
_ მაყ­ვლლის ფოთ­ლის ნა­ყე­ნი (2 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 500 მლ. მდუ­ღა­რე, და­ა­ყე­ნეთ 1 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში და გა­წუ­რეთ). მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 4-ჯერ დღე­ში ჭა­მის წინ.
_ სამ­ფე­რა იის ბა­ლა­ხის ნა­ყე­ნი (2 ს.კ ნედ­ლე­უ­ლი, 400 მლ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყა­ლი, და­ა­ყე­ნეთ 2 სა­ა­თი, გა­წუ­რეთ). მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. 4-ჯერ დღე­ში ჭა­მის წინ.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.