სამკურნალო რეცეპტები - მა­ღა­ლი წნე­ვა

მა­ღა­ლი წნე­ვა
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi magali cnevaმა­ღა­ლი წნე­ვა - ჭი­ქა­ში მო­ა­თავ­სეთ 1 ს.კ. სი­მინ­დის ფქვი­ლი და და­ას­ხით ცხე­ლი წყა­ლი ისე, რომ ჭი­ქა შე­ივ­სოს. და­ა­ყე­ნეთ ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში. დი­ლით უზ­მო­ზე და­ლი­ეთ სით­ხე შე­უნ­ჯღრევ­ლად.

სამკურნალო რეცეპტები - ლიბ­რი

ლიბ­რი
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi libriლიბ­რი - რქო­ვა­ნი გარ­სის და­ბურ­ვა.

სამკურნალო რეცეპტები - კუჭ­ში შეკ­რუ­ლო­ბა

კუჭ­ში შეკ­რუ­ლო­ბა
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi kuchis shekrulobaსაკ­ვე­ბის ქრო­ნი­კუ­ლი მო­უ­ნე­ლებ­ლო­ბა - გვერ­დე­ლას ფეს­ვის ნა­ხარ­ში (15 გრ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1 ს.კ. 3-ჯერ დღე­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - კო­ლი­ტი

კო­ლი­ტი
koliti mkurnaloba xalxuri medicinitკო­ლი­ტი - მსხვი­ლი ნაწ­ლა­ვის ან­თე­ბა

სამკურნალო რეცეპტები - კე­რა­ტი­ტი

კე­რა­ტი­ტი
keratiti da mkurnaloba mcenareuli naxarshebitკე­რა­ტი­ტი - რქო­ვა­ნას გარ­სის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - კა­ტა­რაქ­ტა

კა­ტა­რაქ­ტა
kataraqta da misi mkurnaloba mcenareebitკა­ტა­რაქ­ტა - თვა­ლის ბრო­ლის შემ­ღვღე­ვა, რაც ასუს­ტებს მხედ­ვე­ლო­ბას.

სამკურნალო რეცეპტები - თვალის ნერვის ატროფია

თვალის ნერვის ატროფია
tvalis nervis atrofiaთვალის ნერვის ატროფია
- თვა­ლის ნერ­ვის ფუნ­ქცი­ის დარ­ღვე­ვა.

სამკურნალო რეცეპტები - თა­ვის ტკი­ვი­ლი

თა­ვის ტკი­ვი­ლი
tavis tkivili da misi mkurnaloba mcenareuli naxarshebitთა­ვის ტკი­ვი­ლი - სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი.

სამკურნალო რეცეპტები - ვულვიტი

ვულვიტი
vulviti qalis gareta sasqeso organoebis anteba da mkurnalobaვულ­ვი­ტი - ქა­ლის გა­რე­თა სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - დი­ა­თე­ზი

დი­ა­თე­ზი
diatezi da misi mkurnalobaდი­ა­თე­ზი - ორ­გა­ნიზ­მის ამა თუ იმ და­ა­ვა­დე­ბი­სად­მი მიდ­რე­კი­ლე­ბა, ხში­რად თან­და­ყო­ლი­ლი, რომ­ლის დრო­საც ორ­გა­ნიზ­მის ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლა და ფუნ­ქცი­ე­ბი მო­დის ხან­გრძლივ არამ­დგრად წო­ნას­წო­რო­ბა­ში, რაც გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა თა­ვი­სე­ბუ­რი პა­თო­ლო­გი­უ­რი რე­აქ­ცი­ე­ბით და და­ა­ვა­დე­ბე­ბით.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE