სამკურნალო რეცეპტები - მას­ტო­პა­თია

Mastopatia

(samkurnalo receptebi)

მას­ტო­პა­თია – სარ­ძე­ვე ჯირ­კვლის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - მა­დის ­მომ­გვრე­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი

Madis Momgvreli Sashualebebi

(samkurnalo receptebi)

მა­და - სა­სი­ა­მოვ­ნო შეგ­რძნე­ბა, რო­მე­ლიც საჭ­მე­ლის მი­ღე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბას­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, ასე­ვე ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი მე­ქა­ნიზ­მი, რო­მე­ლიც არე­გუ­ლი­რებს ორ­გა­ნიზ­მის მი­ერ საკ­ვე­ბი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის მი­ღე­ბას.

სამკურნალო რეცეპტები - ლა­რინ­გი­ტი

Laringiti

(samkurnalo receptebi)

ლა­რინ­გი­ტი - ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - კუჭ-ნაწლავის გაწმენდა

Kuch-Naclavis Gacmenda

(samkurnalo receptebi)
კუჭ-ნაწლავის გაწმენდა - აა­დუ­ღეთ 1 ლ. რძე, გა­ა­ცი­ვეთ 370ჩ ტემ­პე­რა­ტუ­რამ­დე და ჩა­ას­ხით 0,5 ლ-იან ქი­ლებ­ში. ყო­ველ ქი­ლა­ში და­ა­მა­ტეთ 1 ს.კ. არა­ჟა­ნი. 2 დღის შემ­დეგ მი­ი­ღებთ მა­წონს. გა­ა­კე­თეთ შა­ვი პუ­რის ორ­ცხო­ბი­ლე­ბი. 3-4 ორ­ცხო­ბი­ლას წა­უს­ვით ნი­ო­რი და და­ას­ხით მა­წო­ნი, და­ად­გით 1 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში. მი­ი­ღებთ ფა­ფი­სებრ მა­სას. ეს მა­სა მი­ი­ღეთ ძი­ლის წინ. ამ სა­შუ­ა­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის ხან­გრძლი­ვო­ბა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად გა­ნი­საზ­ღვრე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - კლიმაქსი

Klimaqsi

(samkurnalo receptebi)
კლი­მაქ­სი - გარ­და­მა­ვა­ლი პე­რი­ო­დი სქე­სობ­რი­ვი სიმ­წი­ფი­დან ხან­დაზ­მულ ასაკ­ზე.
კო­წა­ხუ­რის ფოთ­ლის 40%-იან სპირ­ტზე ნა­ყე­ნი თა­ნა­ფარ­დო­ბით 1:5. მი­ი­ღეთ 30-40 წვე­თი 2-3-ჯერ დღე­ში 2-3 კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - კა­ტა­რი

Katari

(samkurnalo receptebi)
კა­ტა­რი - ვი­რის­ტერ­ფას ფოთ­ლის ნა­ყე­ნი (5 გრ. ან 1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ თბი­ლი, 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 2-3-ჯერ დღე­ში ჭა­მამ­დე 1 სა­ა­თით ად­რე. ნა­ყე­ნი სა­ღა­მოს მო­ამ­ზა­დეთ.

სამკურნალო რეცეპტები - თმის პრობლემები

Tmis Problemebi

(samkurnalo receptebi)
თმე­ბი
ძლი­ე­რი თმის­ცვე­ნა 100 გრ. ჭინ­ჭა­რი ადუ­ღეთ 20 წთ. 500 მლ. გა­მოხ­დილ წყალ­ში. მი­ღე­ბულ ნა­ხარშს და­უ­მა­ტეთ 25 გრ. გვი­რი­ლას ყვა­ვი­ლი, და­ა­ყე­ნეთ 8 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­წუ­რეთ. და­ა­მა­ტეთ 200 მლ. ღვი­ნის ძმა­რი, შე­ი­ზი­ლეთ თა­ვის თმი­ან ნა­წილ­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - თეთრად შლა

Tetrad Shla

(samkurnalo receptebi)

თეთ­რად შლა - ქა­ლის სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბი­დან გა­მო­ნა­ყო­ფის ხა­რის­ხობ­რი­ვი და რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი ცვლი­ლე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ვულვოვაგინიტი

Vulvovaginiti

(samkurnalo receptebi)

ვულ­ვო­ვა­გი­ნი­ტი - ქა­ლის გა­რე­თა სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის ან­თე­ბა სა­შოს ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბას­თან ერ­თად.

სამკურნალო რეცეპტები - ვაგინიტი

Vaginiti

(samkurnalo receptebi)

ვა­გი­ნი­ტი - კოლ­პი­ტი - სა­შოს ლორ­წვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბა.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE