სამკურნალო რეცეპტები - საშ­ვი­ლოს­ნო­დან სის­ხლდე­ნა

საშ­ვი­ლოს­ნო­დან სის­ხლდე­ნა
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi sashvilosnodan sisxldenaსაშ­ვი­ლოს­ნო­დან სის­ხლდე­ნა – სხვა­დას­ხვა წარ­მო­შო­ბის სის­ხლდე­ნა

სამკურნალო რეცეპტები - მუც­ლის ტი­ფი

მუც­ლის ტი­ფი
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi muclis tifiმუც­ლის ტი­ფი - მწვა­ვე ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მელ­საც ახა­სი­ა­თებს ინ­ტოქ­სი­კა­ცია.

სამკურნალო რეცეპტები - მტკივ­ნე­უ­ლი მენ­სტრუ­ა­ცია

მტკივ­ნე­უ­ლი მენ­სტრუ­ა­ცია
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi mtkivneuli menstruaciaმცი­რე­სის­ხლი­ა­ნი და არა­რე­გუ­ლა­რუ­ლი მენ­სტრუ­ა­ცია

სამკურნალო რეცეპტები - მა­ღა­ლი წნე­ვა

მა­ღა­ლი წნე­ვა
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi magali cnevaმა­ღა­ლი წნე­ვა - ჭი­ქა­ში მო­ა­თავ­სეთ 1 ს.კ. სი­მინ­დის ფქვი­ლი და და­ას­ხით ცხე­ლი წყა­ლი ისე, რომ ჭი­ქა შე­ივ­სოს. და­ა­ყე­ნეთ ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში. დი­ლით უზ­მო­ზე და­ლი­ეთ სით­ხე შე­უნ­ჯღრევ­ლად.

სამკურნალო რეცეპტები - ლიბ­რი

ლიბ­რი
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi libriლიბ­რი - რქო­ვა­ნი გარ­სის და­ბურ­ვა.

სამკურნალო რეცეპტები - კუჭ­ში შეკ­რუ­ლო­ბა

კუჭ­ში შეკ­რუ­ლო­ბა
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi kuchis shekrulobaსაკ­ვე­ბის ქრო­ნი­კუ­ლი მო­უ­ნე­ლებ­ლო­ბა - გვერ­დე­ლას ფეს­ვის ნა­ხარ­ში (15 გრ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1 ს.კ. 3-ჯერ დღე­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - კო­ლი­ტი

კო­ლი­ტი
koliti mkurnaloba xalxuri medicinitკო­ლი­ტი - მსხვი­ლი ნაწ­ლა­ვის ან­თე­ბა

სამკურნალო რეცეპტები - კე­რა­ტი­ტი

კე­რა­ტი­ტი
keratiti da mkurnaloba mcenareuli naxarshebitკე­რა­ტი­ტი - რქო­ვა­ნას გარ­სის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - კა­ტა­რაქ­ტა

კა­ტა­რაქ­ტა
kataraqta da misi mkurnaloba mcenareebitკა­ტა­რაქ­ტა - თვა­ლის ბრო­ლის შემ­ღვღე­ვა, რაც ასუს­ტებს მხედ­ვე­ლო­ბას.

სამკურნალო რეცეპტები - თვალის ნერვის ატროფია

თვალის ნერვის ატროფია
tvalis nervis atrofiaთვალის ნერვის ატროფია
- თვა­ლის ნერ­ვის ფუნ­ქცი­ის დარ­ღვე­ვა.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE