სამკურნალო რეცეპტები - თეთრად შლა

Tetrad Shla

(samkurnalo receptebi)

თეთ­რად შლა - ქა­ლის სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბი­დან გა­მო­ნა­ყო­ფის ხა­რის­ხობ­რი­ვი და რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი ცვლი­ლე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ვულვოვაგინიტი

Vulvovaginiti

(samkurnalo receptebi)

ვულ­ვო­ვა­გი­ნი­ტი - ქა­ლის გა­რე­თა სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის ან­თე­ბა სა­შოს ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბას­თან ერ­თად.

სამკურნალო რეცეპტები - ვაგინიტი

Vaginiti

(samkurnalo receptebi)

ვა­გი­ნი­ტი - კოლ­პი­ტი - სა­შოს ლორ­წვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - დიფ­თე­რია

Difteria

(samkurnalo receptebi)

დიფ­თე­რია - მწვა­ვე გა­დამ­დე­ბი და­ა­ვა­დე­ბა ძი­რი­თა­დად ბავ­შვებ­ში, რო­მე­ლიც მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­ერ­თო მო­წამ­ვლის (ინ­ტოქ­სი­კა­ცი­ის) ფონ­ზე, აზი­ა­ნებს ცხვი­რის, ტრა­ქე­ის ლორ­წო­ვან გარსს.

სამკურნალო რეცეპტები - გრი­პი

Gripi

(samkurnalo receptebi)

გრი­პი - მწა­ვა­ვე გა­დამ­დე­ბი, სწრა­ფად გავ­რცე­ლე­ბა­დი და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მელ­საც ახა­სი­ა­თებს კლი­ნი­კუ­რი გა­მოვ­ლი­ნე­ბე­ბის სხვა­დას­ხვა­ო­ბა, აზი­ა­ნებს სუნ­თქვის, ნერ­ვულ, ზოგ­ჯერ კი გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის ორ­გა­ნო­ებს.

სამკურნალო რეცეპტები - გას­ტრი­ტი

Gastriti


(samkurnalo receptebi)

გას­ტრი­ტი - კუ­ჭის ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბი­თი და­ა­ვა­დე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ბუ­ა­სი­ლი

Buasili


(samkurnalo receptebi)

ბუ­ა­სი­ლი - სწო­რი ნაწ­ლა­ვის ვე­ნე­ბის გა­გა­ნი­ე­რე­ბა ძი­რი­თა­დად უკა­ნა ტა­ნის არე­ში, ახა­სი­ა­თებს სის­ხლდე­ნა.

სამკურნალო რეცეპტები - ბრონ­ქი­ტი

Bronqiti

(samkurnalo receptebi)

ბრონ­ქი­ტი
- ბრონ­ქე­ბის ან­თე­ბი­თი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი ძი­რი­თა­დად მი­სი ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის.

სამკურნალო რეცეპტები - ბა­დუ­რის ჩა­მოც­ლა

Baduris Chamocla

(samkurnalo receptebi)

ბა­დუ­რის ჩა­მოც­ლა - თვა­ლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა. პიგ­მენ­ტუ­რი ეპი­თე­ლი­უ­მი­დან ბა­დუ­რის გა­მოშ­რე­ვე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ატო­ნია

Atonia

(samkurnalo receptebi)
ატო­ნია
- ტო­ნუ­სის უკ­მა­რო­ბა


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE