რეკომენდაციები და ვარჯიშები მწვავე პერიოდის საწყისი და მეორე ეტაპისთვისმეთოდური რეკომენდაციები მწვავე პერიოდისთვის


მწვავე პერიოდში ტკივილის დროს უნდა დაიცვათ მკაცრი წოლითი რეჟიმი. სამკურნალო ფიზკულტურა უმთავრესად გამოიყენება ჰიგიენური მიზნით და აქვს ზოგადგამაჯანსაღებელი ხასიათი. ქვედა კიდურების მოძრაობისას ეცადეთ, არ მოიმატოს წელის ლორდოზმა - ამან შესაძლოა გააძლიეროს ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ვარჯიშის შესრულებისას წვივებქვეშ ამოიდეთ ბალიში. მწვავე პერიოდის მეორე ეტაპზე კომპლექსში ჩართეთ მუცლის პრესისა და დიდი დუნდულა კუნთების იზომეტრიული ვარჯიშები. თუ ვარჯიში იწვევს ტკივილს, შეზღუდეთ მოძრაობის ამპლიტუდა, კუნთების დაძაბვის ხარისხი ან საერთოდ შეწყვიტეთ ვარჯიში. ყოველი ვარჯიში გაიმეორეთ 8-10-ჯერ, ნელ ტემპში.


ვარჯიშები მწვავე პერიოდის საწყისი ეტაპისთვის


1. დაწექით ზურგზე, ტერფები და მტევნები მოხარეთ და გაშალეთ.
2. დაწექით ზურგზე, მარცხენა ფეხი მოხარეთ მუხლში. მოხარეთ და გაშალეთ მარჯვენა ფეხი ისე, რომ ქუსლი იტაკზე ასრიალოთ. შემდეგ ფეხები შეანაცვლეთ.
3. დაწექით, მონაცვლეობით ასწიეთ და დაუშვით ხელები.
4. დაწექით, მარცხენა ფეხი მოხარეთ მუხლში. მარჯვენა ფეხი განზე გაზიდეთ და კვლავ მოზიდეთ. შემდეგ ფეხები შეანაცვლეთ.
5. დაწექით, ხელები მიიტანეთ მხრებთან. გააკეთეთ წრიული მოძრაობები ჯერ ერთ, შემდეგ მეორე მხარეს.
6. დაწექით, მონაცვლეობით გამართეთ ფეხები. ამ დროს წვივით უნდა დაეყრდნოთ ბალიშს ან მუთაქას.
7. დაწექით, ფეხები მოხარეთ, მონაცვლეობით მიიტანეთ მუცელთან.
8. დაწექით, მოხარეთ ხელები და მიიტანეთ მხრებთან სუნთქვასთან შეთანხმებით.
9. დაწექით, ფეხები მოხარეთ. მონაცვლეობით განზიდეთ განზე.
10. დაწექით, ფეხები მოხარეთ. ხელები მაღლა ასწიეთ. ჩაისუნთქეთ - მუხლები მიაბჯინეთ მუცელს - ამოისუნთქეთ - დაუბრუნდით საწყის მდგომარეობას.
11. დაწექით, ფეხები გაშალეთ. აბრუნეთ ფეხები წრიულად, ჯერ შიგნით, შემდეგ გარეთ.
12. დაწექით. შეასრულეთ დიაფრაგმული სუნთქვა.ვარჯიშები მწვავე პერიოდის მეორე ეტაპისთვის

13. დაწექით ზურგზე, ფეხები მოხარეთ. დაეყრდენით ბეჭებს და ტერფებს. ასწიეთ მენჯი წელის შეზნექის ხარჯზე.
14. დაწექით ზურგზე, ფეხები მოხარეთ. ასწიეთ თავი და იმავდროულად დაჭიმეთ მუცლის კუნთები.
15. დაწექით ზურგზე, დაჭიმეთ დიდი დუნდულა კუნთები - 8-10-ჯერ თითოეული 4-6 წამის განმავლობაში.
16. დაწექით ზურგზე, ფეხები მოხარეთ და აქეთ-იქით განზიდეთ. მარცხენა ხელი ასწიეთ მაღლა - ჩაისუნთქეთ - დაუშვით წინ-ქვემოთ-შიგნით, წამოსწიეთ თავი და მხრები, ხელი გაჭიმეთ მარჯვენა მუხლისკენ - დაუბრუნდით საწყის მდგომარეობას - ამოისუნთქეთ. იგივე გააკეთეთ მეორე ხელით.
17. დაწექით ზურგზე, მონაცვლეობით მოხარეთ ფეხები. ფეხების გამართვისას დაეყრდენით იატაკს და ასწიეთ წელი.
18. შეასრულეთ იგივე მოძრაობა ერთდროულად ორივე ფეხით.
19. დაწექით, ფეხებქვეშ ამოიდეთ ბალიში. ასწიეთ მენჯი წელის აზნექის ხარჯზე.
20. დაეყრდენით მუხლებს. დააჯექით ტერფებს. ხელის მტევნები იატაკს არ მოაშოროთ. დაუბრუნდით საწყის მდგომარეობას ისე, რომ ზურგი არ ჩაზნიქოთ.
21. დაეყრდენით მუხლებს. ამოზნიქეთ ზურგი. დაუბრუნდით საწყის მდგომარეობას ისე, რომ არ ჩაიზნიქოთ.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.