ნებისმიერი ხორცის ბასთურმა - Nebismieri xorcis basturma

ნებისმიერი ხორცის ბასთურმა - Nebismieri xorcis basturma

თევზის ბასთურმა -Tevzis basturma

თევზის ბასთურმა -Tevzis basturma

ქათმის მკერდის ბასთურმა - qatmis mkerdis basturma

ფერეიდნული (ქათმის მკერდის ბასთურმა) -

Fereidnuli (qatmis mkerdis basturma)

ძროხის ან ცხვრის ხორცის ბასტურმა - Zroxis an cxvris xorcis basturma

ძროხის ან ცხვრის ხორცის ბასტურმა -

Zroxis an cxvris xorcis basturma

ცხვრის ხორცის ბუღლამა - Cxvris xorcis buglama

ცხვრის ხორცის ბუღლამა - Cxvris xorcis buglama

ღორის ფეხების მუჟუჟი - Ghoris fexebis mujuji

ღორის ფეხების მუჟუჟი - Ghoris fexebis mujuji

ღომი - Ghomi

ღომი - Ghomi

ჩემქვა - Chemqva

ელარჯი - Eelarji

(ქართული კერძი)

ხაშლამა - Xashlama

ხაშლამა - Xashlama

(ქართული კერძი)

ხინკალი კახურად - Xinkali kaxurad

ხინკალი კახურად - Xinkali kaxurad

ქათმის, ინდაურის, ბატის ან იხვის ხარჩო - Qatmis, indauris, batis an ixvis xarcho

ქათმის, ინდაურის, ბატის ან იხვის ხარჩო -

Qatmis, indauris, batis an ixvis xarcho


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE