სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


დაგკარგე და... მხოლოდ ახლა მიყვარხარ მხოლოდ ეხლა გაფასებ

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მიყვარხარ.. ამით ყველაფერი ნათქვამია

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ბედნიერებას ნუღარ მთხოვ .. ბედნიერება მე შენში დამრჩა

მიგელ დე უნამუნო - Miguel de Unamuno

მიგელ დე უნამუნო - Miguel de Unamuno

მიგელ დე უნამუნო - Miguel de Unamuno

ვერასოდეს ვერავინ დამარწმუნა, რომ ღმერთი არსებობს, მაგრამ ვერც მისი არარსებობა დამაჯერა ვინმემ გონივრულად. ათეისტების აზრები კიდევ უფრო ზერელე და უნიადაგო მეჩვენება, ვიდრე მათი მოპაექრეებისა და თუ მე მაინც მწამს ღმერთი, ანდა ყოველ შემთხვევაში, მწამს მისი რწმენა, ყველაზე უფრო იმიტომ მწამს, რომ თავად მე მინდა ღმერთი არსებობდეს და მერე კიდევ იმიტომაც, რომ მე მას ვჭვრეტ გულით, იგი გაცხადებულია სახარებაში და ისტორიაში, თუმცა, ბოლოსდაბოლოს, ეს მაინც გულიდან მოდის.

მიგელ დე უნამუნო - Miguel de Unamuno

არ არის აუცილებელი, ვინმემ რამე დაგიშავოს და ამიტომ შეიძულო. საკმარისია წარმოიდგინო, რა შეეძლო დაეშავებინა და მაშინვე შეგძულდება.

მიგელ დე უნამუნო - Miguel de Unamuno

ნუ გამოივსებთ თავს იმით, რაც ჯიბეშიც კარგად თავსდება!- ნუ გამოივსებთ ჯიბეებს იმით, რაც თავშიც კარგად თავსდება

მიგელ დე უნამუნო - Miguel de Unamuno

კარგი, მაგრამ, - ვეკითხები საკუთარ თავს, - მაინც რა არის შენი რელიგია?" - და თავადვე ვპასუხობ - ჩემი რელიგია არის ჭეშმარიტების ძიება ცხოვრებაში და ცხოვრებისა - ჭეშმარიტებაში, თუნდაც ვიცოდე, ჩემს სიცოცხლეში ამას ვერ მივაღწევ, ჩემი რელიგია არის დაუცხრომელი და დაუსრულებელი ბრძოლა იდუმალებასთან. ჩემი რელიგია არის ბრძოლა ღმერთთან მზის ამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე, სწორედ ისეთი ბრძოლა, იაკობი რომ ებრძოდა მას....

მიგელ დე უნამუნო - Miguel de Unamuno

ცოლის შერთვა სულ არ არის ძნელი, ძნელი ცოლიანობაა

მიგელ დე უნამუნო - Miguel de Unamuno

ჩვენ ხომ მარტო იმას ვიქმთ, რომ ჩვენ-ჩვენს როლს ვთამაშობთ. ყველანი პერსონაჟები ვართ, ნიღბები ,კომიკოსები ! არც ერთი ისე არ იტანჯება ან უხარია, როგორც ამბობს და გამოხატავს!


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE