სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ერთხელ მითხრეს, სიყვარული გადაარჩენს სამყაროსო… ეჭვი მეპარება!

Once I was told love would save the world… I doubt that!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიყვარული საპონივითაა, როცა გინდა რომ დაიბრუნო, გასხლტება.

Love is like a bar of soap… just when you grab it, it slips away.

სტატუსები – statusebi

სიყვარული ჩემი სულის ფანტაზიაა. როგორ შეიძლება მე შენ მიყვარდე? წარმოიდგინე.

Love is my soul’s imagination. How do I love you? Imagine…

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


არაფერია ამაზე მტკივნეული, როცა აცნობიერებ რომ ის ყველაფერს გააკეთებს შენთვის, შენ კი არაფერს მისთვის.

No thin is more painful then realizin he ment everything to you and you ment nothing to him.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ამბობენ ნამდვილი სიყვარული ყველა კუთხეში იმალებაო… წრეზე უნდა ვიარო!!!

They say true love hides behind every corner ... I must be walking in circles !!!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


თუ სიყვარული თამაში არ არის, მაშინ რატომ არის გარშემო ამდენი მოთამაშე?

If love isnt a game, then why are there so many players?

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მომეცი რამოდენიმე მიზეზი რომ შემიყვარდე.

Gíve Me So Many Reasonz To Love You.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიყვარული არის როცა არ გინდა წახვიდე დასაძინებლად, რადგან რეალობა უკეთესია ვიდრე სიზმარი.

Love Is When You Don’t Want To Go To Sleep Because Reality Is Better Than A Dream.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


თუ გიყვარს, მიეცი მას თავისუფლება და თუ ის დაბრუნდა მასაც უყვარხარ.

If you realy love some thing set it free, if it comes back it's yours.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ყოველთვის მეშინოდა რომ შემიყვარდებოდი, ახლა მეშინია რომ დაგგკარგავ.

liked you I was afarid to love you. Now that I love you I'm afraid to lose you.
Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE