გული და ხმა

გული და ხმა (guli da xma)

მართალია? -ეკითხება გული
-არა! -პასუხობს ხმა.
-რატომ? -იმეორებს გული.
-არ შემიძლია თქმა!
-მაინც რა მოხდა ასეთი? -გული არ ეშვება ხმას.
ცოტახანს სიჩუმე იყო და...
- მიყვარხარო -წარმოსთქვა ხმამ!

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ბრძანა: "ჭირი დავივიწყოთ, რათგან ლხინი დაგვებადა".

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

ახლად შეყრილსა მთვარესა, მზეო, ვით მოეშორები?

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ბრძენთა უთქვამს სიყვარული, ბოლოდ მისი არ-წახდომა.

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

რათგან ბოლო შეყრავეა, სიშორესა ვით ეთნებით?

დააშვენეთ ერთმანეთი, თავის-თავის ნუ დასჭნებით".

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


აჰა, მიჰხვდეს შესაფერნი ყმა ქალსა და ქალი ყმასა.

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


წესია, გული გაჰკრთების ამბავსა გასაკრთომელსა

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


მზე მოგვეახლა, მოგვეცა ჩვენ მოშორვება ჩრდილისა.

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

ცან, სამართალი მართალი გულისა გულსა მივა რად.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


შეყრა არის პირიანი, ორთავეა რათგან ნება.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE