ფედერიკო გარსია ლორკა - Federico García Lorca

მთვარის რომანსი

(mtvaris romansi)


შროშანის ქათქათა კაბით
სამჭედლოს ეწვია მთვარე,
და ბიჭი უყურებს ჩუმად
და ვეღარ აშორებს თვალებს.
თეთრ მკლავებს იშიშვლებს ურცხვად
და ოდნავ ნისლიან ცაში
ავხორცი და წმინდა მთვარე
თითბერის ძუძუებს აჩენს.
- ო, მთვარევ, გაიქეც, თორემ
სულ მალე ბოშები მოვლენ
და გამოადნობენ შენგან
ბეჭდებს და საყურის რგოლებს.
- პატარავ მომეშვი ახლა,
მე მინდა ცეკვა და ლხინი,
ბოშები როდესაც მოვლენ,
შენ გრდემლზე გნახავენ მძინარს.

- ო, ჩქარა, გაიქეც მთვარევ,
არ გესმის ფლოქვების ეხო?
_ უყუჩე პატარავ, კარგი,
კაბაზე ნუ მადგამ ფეხებს. . .
ველების შმაგ დოლზე უკრავს
ნალების ფიცხელი რკინა,
სამჭედლოს ვეება გრდემლზე
პატარას ნებივრად სძინავს.
მოჭუტულ თვალების ელვით
განათდა უეცრად შარა,
ბოშები გამოჩნდნენ გზაზე _
ბრინჯაოს ზმანებას გვანან.
ო, როგორ აკივლდა ჭოტი,
დაბურულ ჭალების მთვარეს
ხელჩაკიდებული მიჰყავს. . .
სამჭედლოს ეზოში ისმის
ბოშების ტირილის ზარი,
და ოდნავ ნისლიან ცაში
მიდიან ბიჭი და მთვარე.

ფრანსუა ვიიონი - Fransua Viioni

წვრილ თქმათა ბალადა

(wvril tqmata balada)


ვიცი გარჩევა რძისაგან ბუზის,
ვიცი გარჩევა ბზისაგან ქერის,
ვიცი, ვინ კაცი რა საქმეს უზის,
ვიცი, ვინ ჩიტი რა ხმაზე მღერის,
ვიცი თვალადიც, ვიცი ართვალიც,
ვიცი უკმეხიც და კუდქიცინაც,
ვიცი ამ ქვეყნის ტყუილ მართალი,
ჩემი თავისა არა ვიცი რა.

ვიცი ყველა და ყველას გზა-კვალი,
ვიცი, რა ძაფი სად ჩაბურდულა,
ვიცი, რას უხსნის მღვდელს დიაკვანი,
ვიცი, რას ახვევს ქურდი ქურდულად,
ვიცი, ვინ ვისი კრიფა ყურძენი,
ვიცი, ვინ გასხლტა, ვინ ჩაიძირა,
ვიცი ღვინოც და ღვინის ჭურჭელიც,
ჩემი თავისა არა ვიცი რა.

ვიცი ნატვრა და ფასი ნატვრისა,
ვიცი, რისია ქალთა მისნობა,
ვიცი ბეატაც და ბეატრისაც,
ვიცი, რომელი რითი იცნობა,
ვიცი ათასი იწილ-ბიწილო,
ვიცი, ვინ ვისთან იძილღვიძილა,
ვიცი ცრემლი და ცრემლში _ სიცილი,
ჩემი თავისა არა ვიცი რა.

პრინცო, ვიცი და პასუხსაც მთხოვენ,
ვიცი, საწუთრო მეც შემიწირავს,
ვიცი, სიკვდილი შემუსრავს ყოველს...
ჩემი თავისა არა ვიცი რა.

სტატუსები – statusebi


წადი, დამტოვე და გაპატიებ, დღეს მომავალი წარსულში ვცვალე, თვითონაც იცი, რომ პატიება, განაჩენია ყველაზე მწარე. გზა, სიყვარულის გადასარჩენად, ბევრი ვეძებე და მაინც არ ჩანს, ნუღარ მისურვებ ბედნიერებას, ბედნიერება მე შენში დამრჩა.

სტატუსები – statusebi


შენ ვეღარ შეძლებ ჩემს დავიწყებას და თუკი შეძლებ, მაშინ მთვარეს უნდა გაექცე, უნდა გაექცე თოვლის რიჟრაჟს შუაღამისას და სისხლს ფიქრები აუკრძალო, ხოლო სიზმარს- შემოსვლა შენში, ...შენ ვეღარ შეძლებ ჩემს დავიწყებას, როგორც მზე ვეღარ დაივიწყებს საკუთარ სხივებს.

სტატუსები – statusebi


წახვალ და იტყვი უკვე ჩემი ხარ, სიგარის კვამლში წარბებს აიწევ, და ვაჟკაცური ყიჟინით სული , დაგიმშვიდდება ამაგს გაგიწევს., მაგრამ ყოველი ზღაპრად დარჩება,ოცნების კოშკებს ნუღარ აიგებ,მე სულიერად კაცი მეგონე? მაგრამ არაკაცს მე ვერ გაგიგებ.

სტატუსები – statusebi


წამის უკან მოგონებაა..

სტატუსები – statusebi

თუ ის იმდენად სულელია რომ შენგან მიდის, იყავი იმდენად ჭკვიანი რომ გაუშვა. . .

სტატუსები – statusebi

საკუთარ თავს დიდ ადამიანად ნუ ჩათვლი მხოლოდ იმის გამო, რომ მზის ამოსვლისას დიდი ჩრდილი გაქვს...

სტატუსები – statusebi

უკან გახედე, ცხოვრება თითქმის ნახევრად გაქრა! ნოსტალგიური-მხოლოდ ბავშვური ღიმილი დარჩა!

სტატუსები – statusebi

"მე შენ მიყვარხარ" უთხრა ბაბუაწვერამ დილის ნამს და ქარს გაყვა ცოლად


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE