სტატუსები – statusebi

იარსებე, რომ ნატკენ ღიმილზე სული შემიბერო !

სტატუსები – statusebi

წავიღებ შენგან ორი წამის სამყოფ სუნთქვას და ჩემი სიცოცხლის საბოლოო მზეს შეგატოვებ !

სტატუსები – statusebi

დანაშაულის გრძნობა ყველაზე უფრო მტკივნეული კომპანიონია სიკვდილისას.

სტატუსები – statusebi

როდესაც ქალს იდუმალებას უბრუნებ, ამასთან ერთად შენ მას ახალგაზრდობასაც უბრუნებ.

სტატუსები – statusebi

არის დროს საყვარელი საქმის კეთებისათვის და დრო საყვარელი ადამიანისათვის. ამ ორის გარდა აღარაფრისათვის რჩება დრო.

სტატუსები – statusebi

თუ ქალმა იცის, რომ კაცები პატარა ბავშვებივით არიან, მაშინ მან იცის ყველაფერი.

სტატუსები – statusebi

იმისათვის, რომ იყო შეუცვლელი, იყავი ყოველთვის განსხვავებული.

სტატუსები – statusebi


ტყუილად ნუ გაფლანგავთ დროს კედელზე კაკუნით, იმ იმედით, რომ კედელი კარად გადაიქცევა.

სტატუსები – statusebi


თუ მამაკაცი ცუდად საუბრობს ყველა ქალზე, ეს ნიშნავს, რომ მას მხოლოდ ერთმა ქალბატონმა ატკინა გული.

სტატუსები – statusebi


20 წლამდე ქალს აქვს სახე, რომელიც ბუნებამ უბოძა; ხოლო 50 წლამდე კი სახე, რომელსაც იმსახურებს.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE