გზა

gza

გზა შეუვალი ვრცელი ნათელი

ალბათ მე მელის მომავალს ველი
ნეტა ვიცოდე თუნდაც ვხვდებოდე
რა არის ეს გზა რას მომისწავებს
გადიან წლები ვერაფერს ვხვდები
თითქოს ვიზრდები თითქოს ვბერდები
უკან გახედვა ჩემთვის ძნელია
თურმე საქმის კეთება არ შემძლებია
ვწუხვარ მივტირი წარსულს დაკარგულს
მინდა ავდგე და მოვრჩე სინანულს
ფიქრი მაღონებს იმაზე თუ მე
რისთვის მომავლინა უფალმა აქ მე
პასუხის ლოდინში მოვკვდები ალბათ
და ჩემი სიცოცხლე გაივლის ფუჭად
და რომ მქონოდა ოჯახი დიდი
ან სიყვარული ოცნება დიდი
ალბათ ყველაფერი სხვაგვარად იქნებოდა
და ჩემი სული მალე იქ იქნებოდა
და რატომაც ვაკეთე ბევრი ცუდი რამ
ალბათ მომელის ჯოჯოხეთში ურცხვი რამ
ახლა კი ვნანობ ყველაფერს ერთად
მაგრამ გვიანაა მოვკვდები ეხლა
ასე გოდებდა მოსთქვამდა კაცი
ამბავს ყვებოდა სიკვდილს ებრძოდა
მისი სიცოცხლე უკვე რჩებოდა
და ამიტომ უფალს ევედრებოდა
მიეცა მისთვის კუთხე კუნჭული
მის სამეფოში სადღაც სამოთხეში
თუმცა ხვდებოდა ვერ ჩერდებოდა
მას იქ ადგილი იქ არ შეხვდებოდა......

მიდის, მიდიოდა და წავა

midis midioda da wava
მიდის, მიდიოდა და წავა
ცხოვრების ბოლოს რომ გავა
ყველაფერს მაშინ ნახავს
იგრძნობს ყველაფერს ახალს
წამით ჩაფიქრებულს ნახავს
სევდით გაქარწყლებულს ლამაზს
გრძნობით დამძიმებულს სულსაც
ვნებით გააშუქებს სულაც
გული მოუკვდება მალე
სულიც გაექცევა სადმე
გონთა წვდომილებაც მოსდგამს
თუმცა სიხარული მოკლავს...

დაიბადება, მოევლინება

daibadeba moevlineba
დაიბადება, მოევლინება
იგემებს ამ ქვეყნის სიტკბოს, სიამეს
ყველაფერს ნახავს, ყველაფერს იგრძნობს
და ეს გრძნობა მას გაანცვიფრებს.
განცვიფრებული გზას გაუდგება
და მიადგება იგი სამყაროს,
სამყაროს რომლის ხილვაც მასში
მსწრაფლ გააღვიძებს ოცნებას მისას...
გაღვიძებულმა ოცნებამ მისამ
მისცა მას ბიძგი დიდი ხრამისკენ,
დიდმა ხრამმა კი ჩაყლაპა იგი
და სიკვდილის კარი მიმართა მისკენ

წამით გაჩენილ

wamit gachenil
წამით გაჩენილ არსებათ შორის
მე ვარ არსება ტკივილით სავსე
მე რომ მქონოდა შანსი პატარა
და ეს ტკივილი გამეშვა გარეთ...
მაგრამ ვინ მოგცემს ვინღა გაღირსებს
ვინ გადაგარჩენს ცოდვის ჩადენას
ვის ებრალები ვინ შეგიწყალებს
რომელი დათმობს ბედნიერებას...
თუ კი იპოვი თუ კი მოძებნი
იგი იქნება ნაზი არსება
და შენ მიმართავ გთხოვთ ქალბატონო
ხელი მიბოძეთ თუ კი ინებებთ...
თუმცა მიხვდები როს შეეხები
ეშმაკს ეხები ქალის ხელებში
და ამ ხელებით თეთრი ხელებით
შენ ჯოჯოხეთში ჩაესვენები........

გული რომ გულობს

guli rom gulobs
გული რომ გულობს...სული რომ სულობს...
ეს ხომ კანონია... ღმერთის ნაბოძია...
მიბაძოს ყველამ... ასე ჯობია...
კაცი კაცობდეს... ქალი ქალობდეს...
ყველა ამბობდეს... სიმართლეს გაჰქონდეს...
მუშა მუშობდეს... ბომჟი ბომჟობდეს...
გლეხი გლეხობდეს... საქმე კეთდებოდეს...
ყველას ესმოდეს... მტერს ერჩოდეს...
მოყვარეს ევლებოდეს... ბავშვი კეთდებოდეს...
მომავალი იქმნებოდეს... მკვლელი ისჯებოდეს...
ცხოვრება ირთვებოდეს... სამყარო იქმნებოდეს...
უფალი იდიდებდეს... ყველა იღიმებდეს...
გული რომ გულობს... სული რომ სულობს
ეს ხომ კანონია ღმერთის ნაბოძია...

დღეს სიმართლეს ყველა უფრთხის, მალავს

dges simartles yvela ufrtxis, malavs
დღეს ტყუილი დაეუფლა ძალას
დღეს სიმართლე გაუტოლდა ჩალას,
დღეს ტყუილი ხომ სიმართლეს ჩაგრავს.
გვატყუებენ დილაა, ტუ ღამე,
ატყუებენ იმერსა და ამერს,
გვიმალავენ უკვე მომხდარ ამბებს,
გვიყვებიან ფერად-ფერად ზღაპრებს.
ჩვენც ტყუილი გულს მალამოდ გვედება,
სიმართლე კი გვაშინებს და გვტანჯავს.
აი, რატომ გვირჩევნია სიცრუე,
ჰოდა, მიდი და შენც ყველგან იცრუე.
ტყუილებით წუთისოფელს გაიტან.
ფულს იშოვი და ალბათ გამდიდრდები,
მაგრამ ბოლოს იმას ვეღარ აიტან
უფლის წინ,რომ შერცხვენილი წარსდგები.
არ გეგონოს შენი ვიყო მტერი,
არც იფიქრო, ხალხიაო შტერი.
მე მინდა რომ აგიხილო თვალები,
სანამ ყველამ მოგიხურა კარები

დაღონებული გზას მივუყვები

dagonebuli gzas mivuyvebi
დაღონებული გზას მივუყვები
უკან გახედვა ჩემთვის ძნელია
წინ წინ ბილიკი გზას მიმისწავებს
სისხლის წვეთებიც არ შერჩენიათ
ბნელა საღამო მოვიდა მალე
ვარსკვლავთ ციური სხივებით სავსე
პირქუშ ქარშია ქალის არშია
ქარს მოუპარავს შორს წაუღია
ნუთუ არავინ არ მელის არსად
ჩემი ხსენებაც მოკვდება მარად
და გამოფიტულს სხეულს ნარნარად
არ შეეძლება იქროლოს აღარსად....

მომცა იმედი

momca imedi
მომცა იმედი
ოცნებამ გამიტაცა
სიხარულმა გამაგიჟა
სიყვარულმა დამაბრმავა
ყველაფერმა ამან
თავბრუ დამახვია
გული ამიჩქარა
სიკვდილი დამიჩქარა....

ადამიანი

adamiani
შენი ცხოვრებით ისე იცხოვრე
არ მიაყენო არვის ზიანი
მათხოვარი რომ მათხოვარია
მასშიც ეძებე ა დ ა მ ი ა ნ ი

თუ მის ღირსებას ფეხქვეშ გათელავ
სულში რომელსაც უმღერს იანი
მაშინ მხეცი ხარ კაცი კი არა
არც უნდა გერქვას ა დ ა მ ი ა ნ ი

სჯობს სულში ია-ვარდი ახარო
ეს არასოდეს არის გვიანი
შეძლებ განდევნო სული ბოროტი
თუკი კაცი ხარ ა დ ა მ ი ა ნ ი

ბოროტ ზრახვებზე მაღლა დადექი
ეს არასოდეს არის გვიანი
მეც წაგაქეზებ: მიდი, ამაღლდი
შენ ხომ კაცი ხარ ა დ ა მ ი ა ნ ი

ნუ დააფასებ ამპარტავნებას
თავმდაბლობა სჯობს გულდარდიანი
გული ეძებე: სათნო, კეთილი
კაცში ეძებე ა დ ა მ ი ა ნ ი

ყველა ბალახი ბალახი არის
ვაჟას უყვარდა დეკა-ღვიანი
ილიას სევდას მთანიც კვნესიან
"ყველა კაცია- ა დ ა მ ი ა ნ ი?!"

გაზულუქებულს ნუ გაუღიმებ
სული არა აქვს სანდო, მთლიანი
თავმდაბალს, სათნოს გულით მიენდე
მხოლოდ ის არის ა დ ა მ ი ა ნ ი

ცრუსა და მავნეს ნუ დააფასებ
არ მიაყენო შენს სულს ზიანი
უბრალო კაცის რწმენით იცხოვრე
იყავი მართლა ა დ ა მ ი ა ნ ი

იქნებ შეცდომაც ბევრი მოგსვლია
მაგრამ არასდროს არის გვიანი
კაცში ეძებო პატიოსნება
და მათხოვარში ა დ ა მ ი ა ნ ი

სხვის ტახტრევანზე გული ნუ გწყდება
დრონი მეფობენ არა მეფენი
ამაღლებული სულით იცხოვრე
კარგ ადამიანს როგორც შეჰფერის

ყოველი სიტყვა აწონე ისე
სხვისი სული არ დააზიანო
შენთვის არავის დაესვას კითხვა
რა დაგიშავე ა დ ა მ ი ა ნ ო ???

მიყვარს

miyvars
მიყვარს წვიმა, მასში შეიძლება ცრემლები დამალო...
მიყვარს სიცოცხლე... მეორე ასეთი არ მექნება...
მიყვარს ახლობელი ადამიანები, მთელი მათი პლიუს-მინუსებით, ისინი მუდამ გვერდით არიან...
მიყვარს საკუთარი თავი.. მხოლოდ მე ვიცი, სწორად როგორ უნდა მიყვარდეს საკუთარი თავი...
მიყვარს თვალებში ყურება... ისინი არ იტყუებიან...
მიყვარს საკუთარი თავი ისეთი,როგორიც ვარ, რადგან სხვანაირი ვერასოდეს ვიქნები...
მიყვარს თავის წარმოჩინება იმაზე ძლიერად, ვიდრე სინამდვილეში ვარ...
მიყვარს კაპრიზები, მაგრამ არასოდეს ვაჭარბებ...
მძულს...
მძულს დრო... მისი გაჩერება შეუძლებელია...
მძულს ტყუილი... ის დიდი ტკივილს მაყენებს...
მძულს ცრემლები... ისინი სისუსტეს ამჟღავნებენ...
მძულს, როცა კითხვაზე კითხვით გპასუხობენ...
მძულს სიყალბე, რადგან მას ყოველთვის ვხედავ...
მძულს სიცილი, როცა მტკივა... მაგრამ ასე უფრო იოლია ცხოვრება...
მძულს სიცარიელე... მისი მოცილება ძალიან ძნელია...
მძულს სიტყვა " არ ვიცი"... რადგან მძულს გაურკვეველობა...


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE