სტატუსები - statusebi


მე ყოველ ღამე შენზე ზღაპრებს ვუკვეთავ სიზმრად, და ყოველ დილას მეღვიძება შენზე ოცნებით...

სტატუსები - statusebi

ძალიან ბევრი სიმართლე ითქმის ხუმრობისას .

სტატუსები - statusebi

ცხოვრებას რომ გაურბიხარ სჯობს შემოუბრუნდე და თვალებში ჩახედო… ერთხელ მაინც იკითხე რატომ მოგდევსი

სტატუსები - statusebi

სიყვარული ჯადოსანია: გწამლავს, გახევებს, ჰაერში სურნელს ატრიალებს, სიცივეს სიცხედ გადააქცევს და, ომავდროულად, ირგვლივ ყველაფერს აცისკროვნებს.

სტატუსები - statusebi

"სიყვარული ერთი ჩვეულებრივი სიტყვაა, არადა - ყველაფერს იტევს: სულსაც ნიშნავს და სხეულსაც, სიცოცხლესაც და სიცოცხლის არსსაც."

სტატუსები - statusebi

ნდობა ფურცელივითაა, რომ გაიხეს აღარ აღსდგება

სტატუსები - statusebi


ყველაზე ცუდი ამ ქვეყნად იმის ცოდნაა,რომ ადამიანი,რომელიც გიყვარს უშენოდაც ბედნიერია :|

სტატუსები - statusebi


ნახატი ვარ ამ ცხოვრების და ისიც გამჭირვალე !

სტატუსები - statusebi

,,ადამიანი, რომელიც მზად არის, დაკარგოს თავისი დროის თუნდაც ერთი საათი, ჯერ არ ამაღლებულა იქამდე, რომ ჯეროვნად დააფასოს სიცოცხლე."

სტატუსები - statusebi

მე ტაშს ვუკრავ იმიტომ რომ დამთავრდა და არა იმიტომ რომ მომეწონა


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE